کارگاه‌های آموزشی و ورزشی؛ پارک پلیس
پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 22:17 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

جلسه یازدهم از دوره پانزدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، پارک پلیس به استادی مسافر علی رضا و نگهبانی مسافر حمید و دبیری مسافر علی در تاریخ 1398/05/17 با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی رأس ساعت 6:30 آغاز به کار کرد

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه آموزشی مسافران
چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 20:44 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر علی، نگهبانی مسافر فرزاد، و دبیری مسافر عرفان با دستور جلسه  از فرمانبرداری تا فرماندهی روزچهارشنبه مورخ 98/05/16 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی مجازی؛ از فرمانبرداری تا فرماندهی
چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 16:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
جلسه نهم از دوره سیزدهم کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی مسافر عرفان با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی برگزار شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 19:00 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

جلسه ششم دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما سهند و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی روزدوشنبه مورخ 98/05/16 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه‌ آموزشی عمومی
شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 19:46 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

جلسه دوم از دوره بیست و سوم کارگاه های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره60 نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما اردلان و نگهبانی مسافر محمود و دبیری مسافر مجید با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی روز شنبه مورخ 1398/05/12 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


کارگاه آموزشی مسافران
سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 20:09 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

جلسه پنجماز دوره بیست و یکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما عباس و نگهبانی مسافر عباس و دبیری  مسافر ایمان با دستور جلسه وادی ششم و تأثیر آن روی من؛ حکم عقل را در قالب فرمانده کاملا اجرا نماییم روز سه‌شنبه مورخ 1397/11/23 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی مجازی؛ از فرمانبرداری تا فرماندهی
یکشنبه 22 مهر 1397 ساعت 20:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه سوم از دوره پنجم کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی مسافر علی با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 22 مهر 1397 ساعت 18:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه نهم از دوره بیستم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی راهنما  مسافر ابراهیم و نگهبانی  مسافر علی و دبیری مسافر هادی با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی روز یکشنبه مورخ 97/07/22 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
چهارشنبه 26 مهر 1396 ساعت 11:07 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجید | ( نظرات )


جلسه یازدهم از دوره شانزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر مجید و نگهبانی  مسافر حمید و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه از فرمانبری تا فرماندهی روز سه شنبه مورخ 96/07/25رأس ساعت 17 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 23 مهر 1396 ساعت 19:46 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمدصالح | ( نظرات )


جلسه سوم از دوره  هفدهمکارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر علی، نگهبانی مسافر عبدالرضا و دبیری مسافر رضا با دستور جلسه از فرمانبری تا فرماندهی روز یکشنبه مورخ 96/07/23 رأس ساعت 17 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی عمومی مسافران
چهارشنبه 19 مهر 1396 ساعت 18:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه اول از دوره  هفدههمکارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر داوود، نگهبانی مسافر حسین و دبیری یوسف با دستور جلسه از فرمانبری تا فرماندهی روز پنج‌شنبه مورخ 96/07/19 رأس ساعت 17 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 30 آبان 1395 ساعت 21:33 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )
"افراط‌ شیطانی است و تعادل الهی"


جلسه سوم از دوره چهاردهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی آقای میثم رضایی، نگهبانی آقای محسن و دبیری آقای محسن با دستور جلسه برای چه ورزش می کنم؟ جهانبینی ورزشی  روز یکشنبه مورخ 95/08/30 رأس ساعت 17 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت 19:22 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )
"راه رسیدن به آرامش، فرمانبرداری از راهنما"


جلسه هفتم از دوره سیزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی آقای اردلان بنیادی، نگهبانی آقای احمد و دبیری آقای علی با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی روز سه‌شنبه مورخ 95/08/11 رأس ساعت 17 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


مقاله
دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت 21:19 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

شهر وجودی انسان دارای فرمانده می باشد که از آن فرمان میگیرد که این فرمانده هم در صور آشکار و هم در صور پنهان است و می تواند در سمت ارزشها و ضد ارزشها هم فرمان دهد...

ادامه مطلب

دستور جلسات هفتگی همسفران
دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت 20:07 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )
جلسه نهم از دوره سیزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر سپیده و به نگهبانی همسفر فریبا و به دبیری همسفر عذرا با دستورجلسه "از فرمانبرداری تا فرماندهی" در روز دوشنبه 95/08/10 رأس ساعت 16 آغاز به کار نمود.

این دستور جلسه یکی از کلیدی ترین دستور جلسات کنگره 60 می باشد که شخص با رعایت نکردن آن در سفر و یا زندگی شخصی خود به مشکل بر میخورد...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه‌ آموزشی مجازی - از فرمانبرداری تا فرماندهی
دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت 06:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر احمد | ( نظرات )

"مهم‌ترین علت رسیدنِ من به جایگاه کمک راهنمایی، فرمان‌برداری من بود"

نهمین جلسه از دوره اول کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی آقای امیر صالح زاده با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 9 آبان 1395 ساعت 19:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )
"فقط با فرمان‌برداری محض از راهنمای خود می‌توانیم به یک فرمانده‌ی خوب تبدیل شویم"

جلسه چهاردهم از دوره سیزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی آقای علیرضا فتاح، نگهبانی آقای محمود و دبیری آقای امید با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی روز یکشنبه مورخ 95/08/09 رأس ساعت 17 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic