هر نقطه شروع پایانی دارد
شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 21:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
سیزدهمین جلسه از دوره  بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران، جمعیت احیای انسانیکنگره 60  نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما پیام ، نگهبانی مسافر علی‌اکبر و دبیری مسافر بهزاد با دستور جلسه (عدالت، آیا همه افراد در کنگره با هم برابر هستند؟)  روز شنبه 15 شهریور ماه 1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


انضباط=احترام
شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 16:54 | نوشته ‌شده به دست مسافر میلاد | ( نظرات )

جلسه نهم از دوره شانزدهم  کارگاه‌های آموزشی مسافران  جمعیت احیای انسانی کنگره 60 پارک پلیس  به استادی مسافر کمک راهنما بهروز، نگهبانی مسافر نیما و دبیری مسافر یوسف با دستور جلسه «نظم، انضباط و احترام در کنگره» 10  بهمن‌ماه 1398 ساعت  6:30 صبح روز پنجشنبه آغاز به کارد.

اگر خانه‌ای بهم ریخته باشد، سخت می توانتیم شیعی که موردنیاز است را بیابیم؛ ذهن هم اگر بهم ریخته باشد ما نمی‌توانیم به‌موقع به مقصود خود برسیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه آموزشی مسافران
چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 17:09 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

جلسه ششم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران  جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی مسافر علی‌اکبر، نگهبانی مسافر منصور و دبیری مسافر مجید با دستور جلسه وادی اول روز چهارشنبه 10 مهرماه 1398 ساعت  17 بعدازظهر آغاز به کارد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی؛ پارک پلیس
پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 22:17 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

جلسه یازدهم از دوره پانزدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، پارک پلیس به استادی مسافر علی رضا و نگهبانی مسافر حمید و دبیری مسافر علی در تاریخ 1398/05/17 با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی رأس ساعت 6:30 آغاز به کار کرد

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه آموزشی مسافران
چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 20:44 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر علی، نگهبانی مسافر فرزاد، و دبیری مسافر عرفان با دستور جلسه  از فرمانبرداری تا فرماندهی روزچهارشنبه مورخ 98/05/16 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه‌ آموزشی عمومی
شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 19:46 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

جلسه دوم از دوره بیست و سوم کارگاه های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره60 نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما اردلان و نگهبانی مسافر محمود و دبیری مسافر مجید با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی روز شنبه مورخ 1398/05/12 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 22 مهر 1397 ساعت 18:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه نهم از دوره بیستم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی راهنما  مسافر ابراهیم و نگهبانی  مسافر علی و دبیری مسافر هادی با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی روز یکشنبه مورخ 97/07/22 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
چهارشنبه 26 مهر 1396 ساعت 11:07 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجید | ( نظرات )


جلسه یازدهم از دوره شانزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر مجید و نگهبانی  مسافر حمید و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه از فرمانبری تا فرماندهی روز سه شنبه مورخ 96/07/25رأس ساعت 17 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت 19:22 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )
"راه رسیدن به آرامش، فرمانبرداری از راهنما"


جلسه هفتم از دوره سیزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی آقای اردلان بنیادی، نگهبانی آقای احمد و دبیری آقای علی با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی روز سه‌شنبه مورخ 95/08/11 رأس ساعت 17 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه‌ آموزشی مجازی - از فرمانبرداری تا فرماندهی
دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت 06:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر احمد | ( نظرات )

"مهم‌ترین علت رسیدنِ من به جایگاه کمک راهنمایی، فرمان‌برداری من بود"

نهمین جلسه از دوره اول کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی آقای امیر صالح زاده با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 9 آبان 1395 ساعت 19:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )
"فقط با فرمان‌برداری محض از راهنمای خود می‌توانیم به یک فرمانده‌ی خوب تبدیل شویم"

جلسه چهاردهم از دوره سیزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی آقای علیرضا فتاح، نگهبانی آقای محمود و دبیری آقای امید با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی روز یکشنبه مورخ 95/08/09 رأس ساعت 17 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه‌ آموزشی عمومی
پنجشنبه 6 آبان 1395 ساعت 23:25 | نوشته ‌شده به دست مسافر احمد | ( نظرات )

"از فرمانبرداری تا فرماندهی، یعنی پی بردن به فلسفه وجودی خلقت انسان"

جلسه دهم از دوره سیزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی آقای محسن زهرایی، نگهبانی آقای اردلان و دبیری آقای حسین با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی روز پنج‌شنبه مورخ 95/08/06 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


دلنوشته;در باب دستور جلسه
سه شنبه 29 تیر 1395 ساعت 11:14 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )
اجرای وادی یازدهم و فرمانبرداری

من در ابتدای سفرم که آموزشهایم اندک بود،زمانیکه به وادی یازدهم رسیده بودم فکر میکردم که اجرا کردن آن چه کار سختی می باشد و چقدر متن وادی سنگین است و زمان زیادی میخواهد تا من این وادی را اجرا کنم.یا اصلا چرا باید به آن برسم زیرا خودم را به عنوان یک همسفر چشمه جوشان و رود خروشان می دانستم.و فقط مسافرم را فاضلاب های جوشان می پنداشتم.اما با گذشت زمان متوجه شدم که خودِ من فاضلاب جوشان هستم و بعد از آن بود که به تبدیل شدن فکر کردم و در جهت آن تلاش کردم و امروزه دریافته ام که خیلی کار سخت و پیچیده ای نیست و فقط فرمانبرداری می خواهد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دلنوشته،


 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic