مقاله:وادی ششم و تاثیر آن روی من
پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 21:48 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

هر چه فرمان‌ها را بیشتر انجام دهیم و تکرار و تمرین کنیم، از سختی و مشکلات کاسته می‌شود، ان‌شاءالله پس آن کنیم، که فرمان است.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


مقاله:وادی ششم و تاثیر آن روی من
پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 18:19 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

همیشه باید مواظب داده‌هایی که به سیستم وجودی خودمان می‌دهیم باید باشیم، زیرا داده‌ی اشتباه باعث می‌شود تاوان زیادی پرداخت کنیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


رسیدن به فرمان عقل
چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 18:15 | نوشته ‌شده به دست مسافر میلاد | ( نظرات )

یازدهمین جلسه از دوره بیست و چهارم  کارگاه‌های آموزشی مسافران جمعیت احیای انسانی کنگره 60 ، نمایندگی صالحی  به استادی مسافر قاسم، نگهبانی مسافر مجید و دبیری مسافر احسان با دستور جلسه (وادی ششم و تأثیر آن روی من) در روز چهارشنبه 23 بهمن‌ماه 1398 ساعت  17 بعدازظهر آغاز به کرد

بنا به فرمایشات مهندس دژاکام عقل مانند یک خورشید است و به من بستگی دارد که از خورشید چگونه استفاده کنم، ما تشبیه می شویم به یک خانه و به خودمان بستگی دارد که پنجره خانه مان بزرگ، بسته یا باز باشد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران، جلسات،


کارگاه آموزشی مسافران
دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 19:03 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

چهارمین جلسه از دوره بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی مسافر کمک راهنما سهند، نگهبانی مسافر ایمان و دبیری مسافر قاسم با دستور(وادی ششم و تأثیر آن روی من ) دوشنبه 21 بهمن‌ماه 1398 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 18:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )

جلسه دوم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر حمید و نگهبانی مسافر منصور و دبیری مسافر محسن با دستور جلسه وادی هفتم و تأثیر آن روی من؛ رمز و راز کشف حقیقت در دو چیز است؛ یکی یافتن راه و دیگری آنچه برداشت می‌کنیم روز یک‌شنبه مورخ 97/12/19 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه‌ آموزشی عمومی؛ تولد
پنجشنبه 2 اسفند 1397 ساعت 19:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

امروز تولد سومین سال رهایی مسافر محمد حسین، رهجوی راهنمای محترم جناب آقای حامد حسینی را با شور فراوان جشن گرفتیم.
جلسه دهم از دوره بیست و یکم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما حامد و نگهبانی مسافر یوسف و دبیری  مسافر رضا با دستور جلسه وظایف راهنما و رهجو روز پنجشنبه مورخ 1397/12/02 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی، تولدها،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 18:16 | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )

جلسه دوازدهم از دوره بیست و یکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر احمد و نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه وادی ششم و تأثیر آن روی من؛ حکم عقل را در قالب فرمانده کاملا اجرا نماییم  روز یک‌شنبه مورخ 97/11/21 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی؛ پارک پلیس
پنجشنبه 29 آذر 1397 ساعت 16:59 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره ششم کارگاه‌های آموزشی و ورزشی کنگره 60؛ نمایندگی صالحی به استادی همسفر راهنما محمدرضا و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر علیرضا با دستور جلسه وادی چهارم و تأثیر آن روی من؛در مسائل حیاتی به خداوند مسئولیت دادن، یعنی سلب مسئولیت از خویشتن روز پنجشنبه مورخ 97/09/29 رأس ساعت 06:30 در پارک پلیس آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت 18:34 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره بیست و یکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر احسان و نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر رامین با دستور جلسه وادی چهارم و تأثیر آن روی من؛در مسائل حیاتی به خداوند مسئولیت دادن، یعنی سلب مسئولیت از خویشتن روز یک‌شنبه مورخ 97/09/25 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 18:47 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه اول از دوره بیستم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر رضا و نگهبانی مسافر کاوه و دبیری مسافر عباسبا دستور جلسه وادی اول و تأثیر آن روی من؛ با تفکر ساختارها آغاز می گرددبدون تفکر آنچه هست رو به زوال می رود روزسه‌شنبه مورخ 97/07/10 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


مقاله؛ وادی یکم و تأثیر آن روی من
پنجشنبه 5 مهر 1397 ساعت 18:30 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

هر زمان به این وادی می‌رسم و شروع به خواندن آن می‌کنم؛ در مرحله اول فقط یک‌چیز به یادم می‌آید و آن سفر خودم است...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


مقاله؛ وادی چهاردهم و تأثیر آن روی من
یکشنبه 25 شهریور 1397 ساعت 21:38 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

پیام وادی 14 ستایش و درک مفهوم واقعی عشق است و به نظر می‌رسد هدف بنیان کنگره از ارائه وادی‌ها و نگارش کتاب عشق درک این مهم باشد...
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 25 شهریور 1397 ساعت 18:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه پنجم از دوره بیستم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی راهنما مسافر پوریا و نگهبانی مسافر علی و دبیری موقت مسافر ایمان با دستور جلسه وادی چهاردهم و تأثیر آن روی من؛ آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است روز یکشنبه مورخ 97/06/25 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی مجازی؛ وادی دهم و تأثیر آن روی من
یکشنبه 3 تیر 1397 ساعت 19:29 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه ششم از دوره  چهارمکارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی  راهنما مسافر ابراهیم با دستور جلسه وادی دهم و تأثیر آن روی من؛ صفت گذشته در انسان صادق نیست چون جاری است برگزار شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


مقاله؛ دور باطل
یکشنبه 19 فروردین 1397 ساعت 17:46 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجید | ( نظرات )

هر آنچه در این نوشتار می‌خوانید از اهمیت خاصی برخوردار است و تجربه‌ای است که شخصاً کسب نموده‌ام به دلیل اینکه هر روز دوستان جدید به کنگره ۶۰ می‌آیند و در بدو ورود متوجه نمی‌شوند مطالبی که گفته می‌شود به چه کارشان می‌آید زیرا اولین بار که با مسئله دستور جلسات برخورد می‌کنند پیش خود فکر می‌کنند که من آمده‌ام مواد مخدر را ترک کنم چه کار دارم که جهان‌بینی چیست و عقل و نفس چیست این موارد به چه کار من می‌آید من این مسائل را به خاطر دارم و بلد هستم، من هم می‌گویم اگر بلد هستید اینجا برای چه کاری آمده‌اید...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


کارگاه‌ آموزشی عمومی؛ تولد
پنجشنبه 17 اسفند 1396 ساعت 18:17 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجید | ( نظرات )

امروز تولد هفت سال رهایی راهنما مسافر مهدی، رهجوی ایجنت محترم آقای علیرضا زرکش را با شور فراوان جشن گرفتیم.

جلسه هشتم از دوره هجدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی ایجنت محترم آقای علیرضا زرکش و نگهبانی موقت مسافر حسن و دبیری موقت مسافر کاوه با دستور جلسه وادی هفتم؛ رمز و راز کشف حقیقت در دو چیز است، یکی یافتن راه و دیگری آنچه برداشت می‌نماییم  روز پنجشنبه مورخ 96/12/17 رأس ساعت 17 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


مقاله؛ تکرار
یکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت 21:49 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

از آنجایی که تاریخ و زمان هیچ‌گاه در زندگی خودبه‌خود تکرار نمی‌شوند و نیاز به یک فاعل دارند این خود انسان است که با خاصیت خود فرمایی که ناشی از نفس اماره است این حرکت چرخشی را حول یک دایره ایجاد می‌کند، دراین مرحله فرمان ازطریق نفس اماره صادر می‌شود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


کارگاه آموزشی مسافران
سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت 19:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه سیزدهم از دوره هفدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی راهنما مسافر اردلان و نگهبانی مسافر آبتین و دبیری مسافر علی با دستور جلسه وادی ششم؛ حکم عقل را در قالب فرمانده، کاملاً اجرا نمائیم روز سه‌شنبه مورخ 96/11/24 رأس ساعت 17 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


مقاله؛ اجرای حکم عقل در قالب یک فرمانده
پنجشنبه 19 بهمن 1396 ساعت 08:47 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

این وادی به ما می‌گوید که در مورد تمام مسائل عقلانی باید رفتار کرد و از مترجم عقل که مغز می‌باشد استفاده کنیم ازآنجایی‌که عقل فناناپذیر است فکر می‌کنم خود واقعی من می‌باشد و نباید اجازه داد که نیروهای بازدارنده بجای عقل ما حکمران جسم و روح ما بشوند.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


مسافر عباس؛ نقش سی‌دی‌ها در آموزش
جمعه 3 آذر 1396 ساعت 08:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجید | ( نظرات )

در ابتدای ورود به کنگره ۶۰ با موضوع اساسی شهر وجودی خویش آشنا می‌شویم؛ منظور از "شهر وجودی" همان جسم یا تن انسان و افکار اوست و به علت مصرف مواد مخدر به این شهر تخریب وارد می‌شود و کارکرد اصلی آن از بین می‌رود...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو