ظزفیت مناسب
شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 20:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
مسافر حسام کمک راهنمای لژیون هفتم: قبول مسئولیت های خدمت در کنگره از جمله مواردی میباشد که موجبات آمادگی و بالا رفتن ظرفیت ما را مهیا میکند.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دلنوشته،


رسیدن به هدف با کمک کنگره
چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 00:16 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
مسافر مهدی رهجوی لژیون دهم  در مقاله خود گفتند: اگر در چهار چوب کنگره باشیم و آموزش ها را عملی کنیم قبله گم نمی کنیم که هیچ بلکه هر روز به میزان ظرفیتمان نیز افزوده می شود که به این ترتیب با گرفتن مسولیتی از خود بی خود نشده و می توانیم آن مسئولیت را به نحو احسن انجام دهیم.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات، دلنوشته،


کارگاه‌ آموزشی عمومی
شنبه 13 مهر 1398 ساعت 18:34 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و هم‌سفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر ابراهیم، نگهبانی مسافر محمود و دبیری مسافر یونس با دستور جلسه «هفته اسیستنت، ایجنت و مرزبان» شنبه 13 مهرماه 1398 ساعت 17 بعد از ظهر آغاز به كار کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی؛ پارک پلیس
شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 20:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )

جلسه هفتم از دوره پانزدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، پارک پلیس به استادی مسافر حامد و نگهبانی مسافر علیرضا و دبیری مسافر حمید در تاریخ 1398/02/19 با دستور جلسه ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن) رأس ساعت 6:30 آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس، گزارش تصویری،


کارگاه آموزشی مسافران
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 19:31 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه یکم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر منصور و نگهبانی مسافر فرزاد و دبیری مسافر محمدحسن با دستور جلسه ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن) روز چهارشنبه مورخ 1398/02/18 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


مقاله؛ ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن)
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 20:09 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )
این مسئله پیرو قانون صفت گذشته در انسان صادق نیست چون جاری است می‌باشد. پس ما دارای ظرفیت‌های گوناگونی هستیم و باید آن‌ها را از قوه به فعل درآوریم به‌شرط آنکه در جهت صراط مستقیم باشد تا قبله خود را گم نکنیم و از آن‌طرف بام سقوط نکنیم. 
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


کارگاه آموزشی مسافران
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 19:25 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

جلسه هشتم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر عباس و نگهبانی مسافر منصور و دبیری مسافر مهردادبا دستور جلسه ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن) روز دوشنبه مورخ 98/02/16 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه‌ آموزشی عمومی
شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 18:59 | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی دیده بان محترم آقای علیرضا زرکش و نگهبانی مسافر کاوه  و دبیری  مسافر اکبر با دستور جلسه  ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن) روز شنبه مورخ 1398/02/14 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


کارگاه آموزشی مسافران
سه شنبه 22 خرداد 1397 ساعت 18:50 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه چهاردهم از دوره هجدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی راهنما مسافر تهمورث و نگهبانی مسافر داود و دبیری مسافر مجید با دستور جلسه ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن)  روز سه‌شنبه مورخ 97/03/22 رأس ساعت 17:30 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 20 خرداد 1397 ساعت 18:55 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه ششم از دوره نوزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر داریوش، نگهبانی مسافر یوسف و دبیری مسافر فرزاد با دستور جلسهظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن) روز یکشنبه مورخ 97/03/20 رأس ساعت 17:30 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
سه شنبه 6 تیر 1396 ساعت 18:30 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه دهم از دوره پانزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر بهروز و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر امیر با دستور جلسه ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن) روز سه‌شنبه مورخ 96/11/06 ساعت 17 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 19:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
 
جلسه سوم از دوره شانزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی کمک راهنمای محترم جناب ناصر سید آبادی، نگهبانی مسافر احمد و دبیری مسافر سپهر با دستور جلسه ظرفیت،مسئولیت« قبله گم کردن » روز یکشنبه مورخ 96/04/04 ساعت 17:30 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه‌ آموزشی عمومی
پنجشنبه 1 تیر 1396 ساعت 20:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه چهاردهم از دوره پانزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر نعمت، نگهبانی مسافر جمال و دبیری موقت مسافر عبدالرضا با دستور جلسه ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن) روز پنج‌شنبه مورخ 96/04/01 رأس ساعت 17:30 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


دستور جلسات هفتگی مسافران
یکشنبه 6 تیر 1395 ساعت 19:11 | نوشته ‌شده به دست مسافر قاسم | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دوره دوازدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی آقای حمید میقاتی، نگهبانی آقای محسن و دبیری آقای عباس با دستور جلسه ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن) روز یکشنبه مورخ 95/04/06 رأس ساعت 18 آغاز به كار نمود.

من زمانی كه به كنگره برگشتم فهمیدم كه باید ظرفیت خودم را بالا ببرم و فهمیدم هر چقدر در سفر اولم یادگرفتم برای من كافی نبوده و همچنان باید آموزش‌های كنگره را فرا بگیرم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


مقاله
یکشنبه 6 تیر 1395 ساعت 18:03 | نوشته ‌شده به دست مسافر احمد | ( نظرات )

ظرفیت و مسئولیت (قبله گم كردن)

من در کنگره آموزش دیدم که با تفکر ساختارها آغاز می‌شود. درنتیجه ما باید راجع به هر کاری که می‌خواهیم انجام دهیم، باید تفكر كنیم.

این دستور جلسه را اگر بخواهیم در زندگی اجرا کنیم، باید راجع به تک‌تک واژه‌های آن تفکر کنیم تا حدودی به معنی آن‌ها و کاربردی بودن آن‌ها پی برد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


مسئولیت پذیری و رشد و ارتقاء
جمعه 4 تیر 1395 ساعت 20:16 | نوشته ‌شده به دست مسافر احمد | ( نظرات )

خیلی اوقات مسئله اصلی، توان یا پتانسیل و ظرفیت نیست. بلکه مهم تغییر جهت و حرکت صحیح است که ما را به آرامش می‌رساند. مثل مسافری که سفر خود را در همان پله‌های اولیه به‌خوبی شروع می‌نماید و تغییر جهت می‌دهد و درست حرکت می‌کند. مسافر با شروع سفر و تغییر جهت حرکت، نتایج آن را در ادامه می‌بینند.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


دستور جلسات هفتگی عمومی
پنجشنبه 3 تیر 1395 ساعت 19:06 | نوشته ‌شده به دست مسافر احمد | ( نظرات )
جلسه هفتم از دوره دوازدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی آقای آبتین نورانی، نگهبانی آقای علی‌اكبر و دبیری آقای‌ امیر با دستور جلسه ظرفیت و مسئولیت (قبله گم كردن) روز پنج‌شنبه مورخ 95/04/03 رأس ساعت 18:00 آغاز به كار نمود.

در كنگره طبق آموزش‌ها متوجه شدم كه هدف از خلقت و آفرینش چیست. در كنگره این‌گونه آموزش گرفتم كه هیچ انسانی بیهوده پا به حیات نگذاشته و خلقت قطعاً هدف‌دار است. هدف از خلقت، رسیدن به تكامل،‌تزكیه و پالایش و رسیدن به حال خوش است.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات