مقاله:وادی ششم و تاثیر آن روی من
پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 19:19 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

همیشه باید مواظب داده‌هایی که به سیستم وجودی خودمان می‌دهیم باید باشیم، زیرا داده‌ی اشتباه باعث می‌شود تاوان زیادی پرداخت کنیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


کارگاه آموزشی مسافران
دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 20:03 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

چهارمین جلسه از دوره بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی مسافر کمک راهنما سهند، نگهبانی مسافر ایمان و دبیری مسافر قاسم با دستور(وادی ششم و تأثیر آن روی من ) دوشنبه 21 بهمن‌ماه 1398 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه‌ آموزشی عمومی
شنبه 2 شهریور 1398 ساعت 23:20 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

جلسه پنجم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و هم‌سفران جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی مسافر مسعود، نگهبانی مسافر محمود و دبیری موقت مسافر یونس با دستور جلسه قضاوت و جهالت، روز شنبه 2 شهریورماه 1398 ساعت  17 بعدازظهر آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


کارگاه‌ آموزشی عمومی
شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 18:51 | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )
جلسه پنجم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر حسین و نگهبانی مسافر کاوه  و دبیری  مسافر اکبر با دستور جلسه  جهانبینی 1و2  روز شنبه مورخ 1398/02/21 رأس ساعت 17:30 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی؛ پارک پلیس
یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 19:51 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

جلسه دوازدهم از دوره چهاردهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی پارک پلیس به استادی مسافر پوریا و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر علیرضا در تاریخ 97/11/18 با دستور جلسه ادی ششم و تأثیر آن روی من؛ حکم عقل را در قالب فرمانده کاملا اجرا نماییمرأس ساعت 6:30 آغاز به کار کرد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس، گزارش تصویری،


کارگاه آموزشی مسافران
سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 21:09 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

جلسه پنجماز دوره بیست و یکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما عباس و نگهبانی مسافر عباس و دبیری  مسافر ایمان با دستور جلسه وادی ششم و تأثیر آن روی من؛ حکم عقل را در قالب فرمانده کاملا اجرا نماییم روز سه‌شنبه مورخ 1397/11/23 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی مجازی؛ از فرمانبرداری تا فرماندهی
یکشنبه 22 مهر 1397 ساعت 21:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه سوم از دوره پنجم کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی مسافر علی با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


کارگاه‌ آموزشی عمومی؛ تولد
پنجشنبه 1 شهریور 1397 ساعت 19:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

امروز تولد پنجمین سال رهایی (آزاد مردی) مسافر علی اکبر، رهجوی راهنمایمحترم آقای عبدالرضا ثالثی را با شور فراوان جشن گرفتیم.

جلسه اول از دوره بیستم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما عبدالرضا و نگهبانی مسافر حمید و دبیری مسافر منصور با دستور جلسه قضاوت و جهالت روز پنجشنبه مورخ 97/06/01 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی، تولدها،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی؛ پارک پلیس
پنجشنبه 1 شهریور 1397 ساعت 15:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره پنجم کارگاه‌های آموزشی و ورزشی کنگره 60؛ نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما اکبر و نگهبانی مسافر داوود و دبیری مسافر حمید با دستور جلسه قضاوت و جهالت روز پنجشنبه مورخ 97/06/01 رأس ساعت 06:30 در پارک پلیس آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه‌ آموزشی عمومی؛ تولد
پنجشنبه 14 تیر 1397 ساعت 19:10 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

امروز تولد سومین سال رهایی مسافر هادی، رهجوی راهنمای محترم جناب آقای حسین صداقت را با شور فراوان جشن گرفتیم.

جلسه نهم از دوره نوزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی راهنما مسافر حسین و نگهبانی موقت مسافر کاوه و دبیری موقت مسافر علیرضا با دستور جلسه تخریب‌های شیشه و درمان آن با متد DST روز پنج شنبه مورخ 97/04/14 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی، تولدها،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 10 تیر 1397 ساعت 18:31 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه نهم از دوره نوزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی راهنما مسافر بهروز، نگهبانی مسافر یوسف و دبیری مسافر یوسف با دستور جلسه آداب معاشرت، ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی  روز یکشنبه مورخ 97/04/10 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
سه شنبه 22 خرداد 1397 ساعت 18:50 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه چهاردهم از دوره هجدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی راهنما مسافر تهمورث و نگهبانی مسافر داود و دبیری مسافر مجید با دستور جلسه ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن)  روز سه‌شنبه مورخ 97/03/22 رأس ساعت 17:30 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 ساعت 18:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه دوم از دوره نوزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر احسان، نگهبانی مسافر یوسف و دبیری مسافر فرزاد با دستور جلسه الهام از رمضان روز یکشنبه مورخ 97/02/23 رأس ساعت 17 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


مقالات؛ ماه تزکیه و پالایش
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 ساعت 12:14 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

رمضان ماه تزکیه و پالایش است؛ پالایش جسم و روح، تجدید میثاق با جسم و نفس فرصتی برای زدودن هرگونه آلودگی دوری از ظلمت و نزدیکی به نور و این یعنی پاکی یعنی عمل سالم یعنی عدالت یعنی معرفت یعنی شناخت خویش یعنی من چه کسی هستم و چگونه عمل می‌کنم...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


مقاله؛ جهان بینی
پنجشنبه 30 فروردین 1397 ساعت 11:14 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

تعریف جهان‌بینی: آنچه ما نسبت به‌کل هستی (جهان درون و جهان بیرون) برداشت، ادراک، دریافت و احساس می‌نماییم و شامل دو بخش می‌شود جهان‌بینی درون که شامل ادراک و احساس ما نسبت به خودمان است و دیگری جهان‌بینی بیرون که شامل ادراک و احساس ما نسبت به تمام هستی است که بیشترین قسمت موردبحث جهان‌بینی درون است، جهان‌بینی یکی از اضلاع مثلث درمان اعتیاد هست که باید با اضلاع دیگر به تعادل برسد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


کارگاه آموزشی مجازی؛ وادی هشتم
شنبه 25 فروردین 1397 ساعت 11:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه سیزدهم از دوره  سومکارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی مسافر احسان با دستور جلسه وادی هشتم؛ با حرکت راه نمایان می شود برگزار شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


کارگاه‌ آموزشی عمومی؛ تولد
پنجشنبه 19 بهمن 1396 ساعت 19:13 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

امروز تولد یک سال رهایی مسافر مجید، رهجوی آقای حسین را با شور فراوان جشن گرفتیم.

جلسه چهارم از دوره هجدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی راهنما مسافر حسین و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر حسن با دستور جلسه وادی ششم؛ حکم عقل را در قالب فرمانده، کاملاً اجرا نمائیم روز پنجشنبه مورخ 96/11/19 رأس ساعت 17 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی، تولدها،


کارگاه آموزشی مسافران
سه شنبه 26 دی 1396 ساعت 19:25 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )


جلسه نهم از دوره هفدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر سپهر و نگهبانی موقت مسافر علی و دبیری موقت مسافر مهراب با دستور جلسه غذای ما دوای ما، دوای ما غذای ما روز سه‌شنبه مورخ 96/10/26 رأس ساعت 17 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات