کارگاه‌های آموزشی و ورزشی؛ پارک پلیس
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 ساعت 19:42 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه پنجم از دوره پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی پارک پلیس به استادی مسافر راهنما آبتین و نگهبانی مسافر علیرضا و دبیری مسافر حمید در تاریخ 98/02/09 با دستور جلسه سیگار رأس ساعت 6:30 آغاز به کار کرد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی؛ پارک پلیس
پنجشنبه 22 آذر 1397 ساعت 15:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه سوم از دوره ششم کارگاه‌های آموزشی و ورزشی کنگره 60؛ نمایندگی صالحی به استادی مسافر میثم و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر ابوالفضل با دستور جلسه وادی چهارم و تأثیر آن روی من؛در مسائل حیاتی به خداوند مسئولیت دادن، یعنی سلب مسئولیت از خویشتن روز پنجشنبه مورخ 97/09/22 رأس ساعت 06:30 در پارک پلیس آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه آموزشی مجازی؛ وادی دوم و تأثیر آن روی من
شنبه 5 آبان 1397 ساعت 19:47 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره پنجم کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی مسافر علی با دستور جلسه وادی دوم و تأثیر آن روی من؛ هیچ مخلوقی جهت بیهودگی قدم به حیات نمی‌نهد، هیچ‌کدام از ما به هیچ نیستیم، حتی اگر خود به هیچ فکر کنیم برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 22 مهر 1397 ساعت 18:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه نهم از دوره بیستم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی راهنما  مسافر ابراهیم و نگهبانی  مسافر علی و دبیری مسافر هادی با دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی روز یکشنبه مورخ 97/07/22 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


مقاله؛ عدالت، آیا همه افراد در کنگره باهم برابرند؟
دوشنبه 29 مرداد 1397 ساعت 14:31 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

در یک جمله کلمه عدالت را می‌توان تعادل میانه‌روی عدل و‌ مساوات معنی کرد‌‌‌، کسی که بخواهد عدالت را میان جمعی برقرار کند باید معنی و مفهوم حقیقی آن را درک کرده باشد و در درون خود نیز به معنی واقعی این واژه رسیده باشد...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


کارگاه آموزشی مجازی؛ عدالت، آیا همه افراد در کنگره باهم برابرند؟
یکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت 10:13 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه یازدهم از دوره  چهارمکارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی مسافر احسان با دستور جلسه عدالت، آیا همه افراد در کنگره باهم برابرند؟ برگزار شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


کارگاه آموزشی مجازی؛ یازدهم و تاثیر آن بر روی من
یکشنبه 31 تیر 1397 ساعت 10:20 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه نهم از دوره  چهارمکارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی مسافر میثم با دستور جلسه وادی یازدهم و تأثیر آن روی من؛ چشمه‌های جوشان و رودهای خروشان همه به بحر و اقیانوس می‌رسند برگزار شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
سه شنبه 15 خرداد 1397 ساعت 18:51 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه سیزدهم از دوره هجدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر حسین و نگهبانی مسافر داود و دبیری مسافر مجید با دستور جلسه در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره، من چه کرده ام؟ روز سه‌شنبه مورخ 97/03/15 رأس ساعت 17:30 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی؛ پارک پلیس
جمعه 14 اردیبهشت 1397 ساعت 17:57 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره چهارم کارگاه‌های آموزشی و ورزشی کنگره 60؛ نمایندگی صالحی به استادی راهنما مسافر آبتین و نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر مهراب با دستور جلسه هفته راهنما روز پنجشنبه مورخ 13/02/97 رأس ساعت 06:30 در پارک پلیس آغاز به كار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه آموزشی مجازی؛ وادی هفتم
جمعه 18 اسفند 1396 ساعت 22:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه دوازدهم از دوره  سومکارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی مسافر مهدی با دستور جلسه وادی هفتم؛ رمز و راز کشف حقیقت در دو چیز است، یکی یافتن راه و دیگری آنچه برداشت می‌نماییم برگزار شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


رودهای خروشان و چشمه های جوشان
چهارشنبه 21 تیر 1396 ساعت 14:38 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجید | ( نظرات )


زمانی که انسانی از صراط مستقیم یا راه خداوند که برای سعادت او توسط پیامبران درون و بیرون القا و الهام و فرستاده شده  خارج میشود، یعنی از طرف روشنائیها به سمت تاریکیها میرود و شیطان وارد عمل میشود. چگونه؟
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 27 فروردین 1396 ساعت 19:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )


جلسه هفتم از دوره پانزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر نیما، نگهبانی مسافر محمد و دبیری مسافر بهروز با دستور جلسه جهان بینی 1و2 روز یکشنبه مورخ 96/01/27 ساعت 17 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی عمومی
پنجشنبه 11 آذر 1395 ساعت 22:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه اول از دوره چهاردهم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی آقای داریوش معینی، نگهبانی آقای امیر و دبیری آقای حمید با دستور جلسه چگونه شکر گزاری می‌کنم؟ OT روز پنج‌شنبه مورخ 95/09/11 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


اختیار حدفاصل مابین حق و حماقت (نوشته آقای زركش)
سه شنبه 5 مرداد 1395 ساعت 06:32 | نوشته ‌شده به دست مسافر احمد | ( نظرات )

انسان‌ها به‌واسطه‌ی آموزش پذیری و توانائی اجرای آموزش‌های دیده‌شده موجوداتی دوبعدی هستند، انسان دوبعدی، انسانی است که بتواند مسائل اطرافش را تجزیه‌وتحلیل نماید و توانائی حل معضلات و مشکلات خود را داشته باشد. کسی که بتواند بیماری اعتیادش را درمان نماید انسان دوبعدی است. شخصی که به کنگره 60 آمده و توانائی درمان اعتیادش را ندارد به‌مثابه‌ی یک ماهی که فقط قابلیت شنا کردن به یک سمت و حرکت به جلو را دارد، یک موجود تک‌بعدی هست و محکوم‌به فنا و نابودی است.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic