گزارش تصویری از لژیون ویلیام وایت نمایندگی صالحی
یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 16:58 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمدصالح | ( نظرات )
ادامه مطلب

اعلام نتایج مسابقات بسکتبال نمایندگی صالحی جام عقاب طلایی
یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 16:31 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمدصالح | ( نظرات )
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار، گزارش تصویری،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت 18:47 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه نخست از دوره شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر خانم مریم و به نگهبانی همسفر سمیه و به دبیری همسفر مجبوبه با دستور جلسه چگونه از سایت کنگره 60 استفاده می کنم؟ مقاله نویسی روز دوشنبه مورخ 96/05/09 در ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 2 مرداد 1396 ساعت 18:40 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )

جلسه چهاردهم از دوره پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر خانم فاطمه و به نگهبانی همسفر مینا و به دبیری همسفر اعظم با دستورجلسه کار، تحصیل، قدرت روز دوشنبه مورخ 96/05/02 ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 26 تیر 1396 ساعت 18:11 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )
جلسه سیزدهم از دوره پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر خانم سحر و به نگهبانی همسفر مینا و به دبیری موقت همسفر فریبا با دستورجلسه وادی یازدهم و تاثیر آن روی من روز دوشنبه 96/04/26رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 19 تیر 1396 ساعت 19:16 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )

جلسه دوازدهم از دوره پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر سپیده و به نگهبانی همسفر مینا و به دبیری همسفر اعظم با دستورجلسه حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری، مالی و فامیلی در کنگره ممنوع است؟ روز دوشنبه 96/04/19 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


دستور جلسات هفتگی همسفران
دوشنبه 12 تیر 1396 ساعت 19:31 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دوره پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر شهناز و به نگهبانی همسفر مینا و به دبیری همسفر اعظم با دستورجلسه شیشه و تخریب آن روی من روز دوشنبه 96/04/12 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


دستور جلسات هفتگی همسفران
دوشنبه 29 خرداد 1396 ساعت 19:36 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه دهم از دوره پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر خانم سپیده و به نگهبانی همسفر مینا و به دبیری همسفر اعظم با دستورجلسه وادی دهم و تاثیر آن روی من روز دوشنبه 96/03/29 رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


آزمو داخلی نمایندگی صالحی
سه شنبه 16 خرداد 1396 ساعت 16:00 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

آزمون داخلی از ابتدای وادی 1 تا پایان وادی 4 کتاب عشق؛ روز سه‌شنبه مورخ 96/03/23 رأس ساعت 15:30 در نمایندگی صالحی برگزار خواهد شد.

از تمام اعضا شرکت‌کننده درخواست می‌شود حداقل نیم ساعت قبل از شروع آزمون در شعبه حضور یابند.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار،


دستور جلسات هفتگی همسفران
دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت 19:50 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه هفتم از دوره پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر فخری و به نگهبانی همسفر مینا و به دبیری  همسفر بهار با دستورجلسه الهام از رمضان در روز دوشنبه 96/03/01 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


دستور جلسات هفتگی همسفران
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 18:50 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه ششم از دوره پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر راضیه و به نگهبانی همسفر مینا و به دبیری  همسفر بهار با دستورجلسه وادی نهم و تاثیر آن روی من در روز دوشنبه 96/02/25 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


دستور جلسات هفتگی همسفران
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 18:49 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه پنجم از دوره پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر مرضیه و به نگهبانی همسفر مینا و به دبیری  همسفر بهار با دستورجلسه کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر و تصاویر آن در روز دوشنبه 96/02/18 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


همسفر
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 ساعت 19:10 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه سوم از دوره پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر خانم فاطمه منتظری و به نگهبانی همسفر مینا و به دبیری  همسفر بهار با دستورجلسه آداب معاشرت و تعادل و بی تعادلی در روز دوشنبه 96/02/04 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


همسفر
دوشنبه 28 فروردین 1396 ساعت 18:00 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه دوم از دوره پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر مطهره و به نگهبانی همسفر مینا و به دبیری  همسفر بهار با دستورجلسه جهان بینی 1و2 در روز دوشنبه 96/01/28 رأس ساعت 16 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


دستور جلسات هفتگی همسفران
دوشنبه 21 فروردین 1396 ساعت 17:43 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه اول از دوره پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر نسرین و به نگهبانی همسفر مینا و به دبیری  همسفر بهار با دستورجلسه وادی هشتم و تاثیر آن روی من در روز دوشنبه 96/01/21 رأس ساعت 16 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


همسفر
دوشنبه 14 فروردین 1396 ساعت 17:41 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه چهاردهم از دوره چهاردهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر فریبا و به نگهبانی همسفر نسرین و به دبیری موقت همسفر خانم فاطمه حسنی با دستورجلسه دانایی،دانایی موثر،سواد در روز دوشنبه 96/01/14 رأس ساعت 16 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


دستور جلسات هفتگی همسفران
دوشنبه 23 اسفند 1395 ساعت 17:55 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )
جلسه سیزدهم از دوره چهاردهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر بهار و به نگهبانی همسفر نسرین و به دبیری موقت همسفر سمیه با دستورجلسه اهمیت خواب شب و بیداری صبح زود در روز دوشنبه 95/12/23 رأس ساعت 16 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


دستور جلسات هفتگی همسفران
دوشنبه 16 اسفند 1395 ساعت 17:54 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه دوازدهم از دوره چهاردهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی خانم درخشنده و به نگهبانی همسفر نسرین و به دبیری موقت همسفر سمیه با دستورجلسه لژیون در روز دوشنبه 95/12/16 رأس ساعت 16 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


دستور جلسات هفتگی همسفران
دوشنبه 9 اسفند 1395 ساعت 17:44 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه یازدهم از دوره چهاردهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر طوبی و به نگهبانی همسفر نسرین و به دبیری موقت همسفر سمیه با دستورجلسه جهان‌بینی و فرق نگاه مسافر و معتاد در روز دوشنبه 95/12/09 رأس ساعت 16 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


دستور جلسات هفتگی همسفران
دوشنبه 18 بهمن 1395 ساعت 18:36 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه هفتم از دوره چهاردهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی خانم صادقی و به نگهبانی همسفر نسرین و به دبیری  همسفر سپیده با دستورجلسه وظاف رهجو در روز دوشنبه 95/11/18 رأس ساعت 16 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات