کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 18:23 | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )
جلسه سوم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر حسام و نگهبانی مسافر منصور و دبیری مسافر محسن با دستور جلسه از تعطیلات چگونه استفاده کنیم روز یک‌شنبه مورخ 97/12/26 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش تصویری؛ جلسه راهنمایان
یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 18:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )


برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز یکشنبه مورخ 1397/10/23
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


گزارش تصویری؛ جلسه راهنمایان
سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 19:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز سه‌شنبه مورخ 1397/10/04
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


گزارش تصویری؛ جلسه راهنمایان
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 19:12 | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )


برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز سه‌شنبه مورخ 1397/09/13

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


گزارش تصویری؛ جلسه راهنمایان
سه شنبه 15 آبان 1397 ساعت 19:49 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز سه شنبه مورخ 1397/08/15

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


گزارش تصویری؛ جلسه راهنمایان
یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 18:57 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز یکشنبه مورخ 1397/07/29

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


گزارش تصویری؛ جلسه راهنمایان
یکشنبه 18 شهریور 1397 ساعت 19:46 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )


برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز یکشنبه مورخ 1397/06/18

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


گزارش تصویری؛ جلسه راهنمایان
یکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت 18:59 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )


برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز یکشنبه مورخ 1397/05/28

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


گزارش تصویری؛ جلسه راهنمایان
سه شنبه 16 مرداد 1397 ساعت 19:16 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز سه‌شنبه مورخ 1397/05/16

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


گزارش تصویری؛ جلسه راهنمایان
سه شنبه 2 مرداد 1397 ساعت 17:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز سه‌شنبه مورخ 1397/05/02

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


گزارش تصویری؛ جلسه راهنمایان
سه شنبه 12 تیر 1397 ساعت 19:13 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )


برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز سه‌شنبه مورخ 1397/04/12

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


گزارش تصویری؛ جلسه راهنمایان
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 ساعت 18:11 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجید | ( نظرات )


برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز سه‌شنبه مورخ 1397/02/11

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


گزارش تصویری؛ جلسه راهنمایان
سه شنبه 21 فروردین 1397 ساعت 18:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )


برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز سه‌شنبه مورخ 1397/01/21

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


گزارش تصویری؛ جلسه راهنمایان
سه شنبه 8 اسفند 1396 ساعت 20:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )


برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز سه‌شنبه  مورخ 1396/12/08

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


گزارش تصویری؛ جلسه راهنمایان
یکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت 18:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )


برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز یکشنبه مورخ 1396/11/22

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


اخبار داخلی؛ جلسه راهنمایان
سه شنبه 19 دی 1396 ساعت 19:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )


برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز سه‌شنبه مورخ 1396/10/19

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


اخبار داخلی؛ جلسه راهنمایان
سه شنبه 21 آذر 1396 ساعت 21:08 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجید | ( نظرات )

برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز سه‌شنبه مورخ 1396/09/21

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


اخبار داخلی؛ جلسه راهنمایان
چهارشنبه 1 آذر 1396 ساعت 07:30 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجید | ( نظرات )

برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز سه‌شنبه مورخ 1396/08/30

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار، گزارش تصویری،


کارگاه آموزشی مسافران
سه شنبه 6 تیر 1396 ساعت 18:30 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه دهم از دوره پانزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر بهروز و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر امیر با دستور جلسه ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن) روز سه‌شنبه مورخ 96/11/06 ساعت 17 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic