ابتدا باید بدانیم که مشکل، چگونه پدید آمده است
شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 22:04 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

پانزدهمین جلسه از دوره  بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران، جمعیت احیای انسانیکنگره 60  نمایندگی صالحی به استادی مسافر رضا راهنمای تازه واردین ، نگهبانی مسافر محمد رضا  و دبیری مسافر یوسف با دستور جلسه ( صورت مسئله اعتیاد  )  روز شنبه 29 شهریور ماه 1399 ساعت 17 بعدازظهکر آغاز به کارکرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی مسافران
دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 22:34 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

ششمین جلسه از دوره  بیست و چهارم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران جمعیت احیای انسانی کنگره 60  نمایندگی صالحی  به استادی مسافر کمک راهنما امیر، نگهبانی مسافر مجید و دبیری مسافر قاسم با دستور جلسه ««توان مالی»»  روز دوشنبه 27  آبان ماه 1398 ساعت  17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی مسافران
چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 19:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
جلسه چهاردهم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما آبتین، نگهبانی  مسافر فرزاد، و دبیری  مسافر عرفان با دستور جلسه  وادی سیزدهم و تاثیر آن روی منروزچهارشنبه 23 مرداد 1398 رأس ساعت 17:00  بعد از ظهر آغاز به كار کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 21 آبان 1396 ساعت 19:19 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمدصالح | ( نظرات )


جلسه هفتم از دوره  هفدهمکارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر عیسی، نگهبانی مسافر عبدالرضا و دبیری موقت مسافرعلی با دستور جلسه DST و تجربه من از سایر روش ها روز یکشنبه مورخ 96/08/21 رأس ساعت 17 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 17:08 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )

جلسه سیزدهم از دوره شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر شیما و به نگهبانی همسفر سمیه و به دبیری  همسفر مرضیه با دستور جلسه «وادی دوم» روز دوشنبه مورخ 96/8/8 رأس ساعت 16 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 1 آبان 1396 ساعت 18:06 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )

جلسه دوازدهم از دوره شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر زهرا و به نگهبانی همسفر سمیه و به دبیری  همسفر مرضیه با دستور جلسه «ازدواج» روز دوشنبه مورخ 96/8/1 رأس ساعت 16 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 24 مهر 1396 ساعت 21:01 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دوره شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر اعظم و به نگهبانی موقت همسفر مرضیه و به دبیری  همسفر محبوبه با دستور جلسه «از فرمانبری تا فرماندهی» روز دوشنبه مورخ 96/07/24 رأس ساعت 16 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی همسفران
دوشنبه 17 مهر 1396 ساعت 17:56 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه دهم از دوره شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر راهنما خانم شانی و به نگهبانی همسفر سمیه و به دبیری  همسفر مرضیه با دستور جلسه سیستم ایکس روز دو شنبه مورخ 96/07/17 رأس ساعت 16 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 10 مهر 1396 ساعت 17:54 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه نهم از دوره شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر بهار و به نگهبانی موقت همسفر مرضیه و به دبیری موقت همسفر اعظم با دستور جلسه وادی اول روز دوشنبه 96/07/10 در ساعت 16 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 3 مهر 1396 ساعت 18:46 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه هشتم از دوره شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی  همسفر کمک راهنما فاطمه و به نگهبانی همسفر سمیه و به دبیری همسفر مرضیه با دستور جلسه صورت مسئله اعتیاد روز دوشنبه 96/07/03 در ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 27 شهریور 1396 ساعت 21:17 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه هفتم از دوره شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی اسیستنت محترم همسفر خانم فاطمه صداقت و به نگهبانی همسفر سمیه و به دبیری همسفر محبوبه با دستور جلسه هفته ایجنت، اسیستنت و مرزبان در روز دوشنبه  بیست و هفتم شهریورماه 1396 در ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 20 شهریور 1396 ساعت 18:41 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )
جلسه ششم از دوره شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر خانم ناهید و به نگهبانی موقت همسفر محبوبه و به دبیری موقت همسفر مرضیه با دستور جلسه «از کجا به کجا» در روز دوشنبه بیستم شهریورماه 1396 در ساعت 17  آغاز به کار کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 13 شهریور 1396 ساعت 18:09 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه پنجم از دوره شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر خانم شهره و به نگهبانی همسفر سمیه و به دبیری همسفر محبوبه با دستور جلسه وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من در روز دوشنبه سیزدهم شهریورماه 1396 در ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 6 شهریور 1396 ساعت 18:41 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر خانم ثریا و به نگهبانی همسفر سمیه و به دبیری همسفر محبوبه با دستورجلسه «قضاوت و جهالت» در روز دوشنبه ششم شهریورماه 1396 در ساعت 17 آغاز به کار کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 17:37 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه سوم از دوره شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر خانم فریبا و به نگهبانی همسفر سمیه و به دبیری همسفر محبوبه با دستورجلسه «سیستم ایکس» در روز دوشنبه مورخ 96/05/30 ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 18:51 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه دوم از دوره شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر خانم مینا و به نگهبانی همسفر سمیه و به دبیری همسفر مجبوبه با دستور جلسه عدالت، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟ روز دوشنبه مورخ 96/05/23 در ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت 18:47 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )


جلسه نخست از دوره شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر خانم مریم و به نگهبانی همسفر سمیه و به دبیری همسفر مجبوبه با دستور جلسه چگونه از سایت کنگره 60 استفاده می کنم؟ مقاله نویسی روز دوشنبه مورخ 96/05/09 در ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 2 مرداد 1396 ساعت 18:40 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )

جلسه چهاردهم از دوره پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر خانم فاطمه و به نگهبانی همسفر مینا و به دبیری همسفر اعظم با دستورجلسه کار، تحصیل، قدرت روز دوشنبه مورخ 96/05/02 ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 26 تیر 1396 ساعت 18:11 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )
جلسه سیزدهم از دوره پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر خانم سحر و به نگهبانی همسفر مینا و به دبیری موقت همسفر فریبا با دستورجلسه وادی یازدهم و تاثیر آن روی من روز دوشنبه 96/04/26رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،


کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 19 تیر 1396 ساعت 19:16 | نوشته ‌شده به دست نماینده همسفران | ( نظرات )

جلسه دوازدهم از دوره پانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی همسفر سپیده و به نگهبانی همسفر مینا و به دبیری همسفر اعظم با دستورجلسه حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری، مالی و فامیلی در کنگره ممنوع است؟ روز دوشنبه 96/04/19 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات