اطلاعیه؛ برگزاری آزمون داخلی
شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 22:43 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
احتراماً به اطلاع می‌رساند؛ آزمون داخلی نمایندگی صالحی از  وادی 3 ,5,4  کتاب عشق روز دوشنبه، مو رخ دوشنبه 31 شهریور  1399  ساعت 15 بعد از ظهر  در محل نمایندگی برگزار می‌گردد. شرکت در این آزمون برای مسافران سفر اولی الزامی و مسافرین سفر دوم در این آزمون بلامانع است.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: آزمون داخلی،


اطلاعیه؛ برگزاری آزمون داخلی
شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 20:23 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

احتراماً به اطلاع می‌رساند؛
 آزمون داخلی نمایندگی صالحی از  وادی 1 الی وادی 4 کتاب عشق روز دوشنبه، مورخ 2تیرماه 1399  ساعت 15 بعد از ظهر  در محل نمایندگی برگزار می‌گردد. شرکت در این آزمون برای مسافران سفر اولی الزامی و مسافرین سفر دوم در این آزمون بلامانع است.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: آزمون داخلی،


برگزاری آزمون داخلی؛ گزارش تصویری
چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 16:15 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

آزمون داخلی نمایندگی صالحی از جزوه جهان بینی جلد1  در روز دوشنبه مورخ 28 بهمن ماه 1398  ساعت 15 بعد از ظهر در نمایندگی صالحی برگزار شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، آزمون داخلی،


اطلاعیه؛ برگزاری آزمون داخلی
دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 18:58 | نوشته ‌شده به دست مسافر میلاد | ( نظرات )

احتراماً به اطلاع می‌رساند؛ آزمون داخلی نمایندگی صالحی از جزوه جهان بینی جلد1 روز دوشنبه، مورخ 28 بهمن ماه 1398  ساعت 15 بعد از ظهر  در محل نمایندگی برگزار می‌گردد. شرکت در این آزمون برای مسافران سفر اولی الزامی و مسافرین سفر دوم در این آزمون بلامانع است.

از تمام اعضاء شرکت‌کننده در آزمون درخواست می‌شود حداقل نیم ساعت قبل از 

شروع آزمون در محل نمایندگی حضور پیدا کنند.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه ها، آزمون داخلی،


اطلاعیه؛ برگزاری آزمون داخلی
دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 22:47 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

احتراماً به اطلاع می‌رساند؛ آزمون داخلی نمایندگی صالحی از کتاب 60 زیر صفر از صفخه 1 تا صفحه 220 روز دوشنبه، مورخ 30 دی ماه 1398  ساعت 15 بعد از ظهر  در محل نمایندگی برگزار می‌گردد. شرکت در این آزمون برای مسافران سفر اولی الزامی و مسافرین سفر دوم در این آزمون بلامانع است.

از تمام اعضاء شرکت‌کننده در آزمون درخواست می‌شود حداقل نیم ساعت قبل از 

شروع آزمون در محل نمایندگی حضور پیدا کنند.


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه ها، آزمون داخلی،

برگزاری آزمون داخلی؛ گزارش تصویری
جمعه 29 آذر 1398 ساعت 17:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

آزمون داخلی نمایندگی صالحی از سی‌دی‌های «سیگار و جایگزینی» «نیکوتین» و «وادی چهارم» در روز چهارشنبه، 29 آذرماه 1398 ساعت 15:30 بعدازظهر در نمایندگی صالحی برگزار شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، آزمون داخلی،


برگزاری آزمون داخلی؛ گزارش تصویری
دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 21:46 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

آزمون داخلی نمایندگی صالحی از صفحه 100 تا صفحه 250 کتاب 60 درجه زیر صفر در روز دوشنبه، 29 مهرماه 1398 ساعت 15 بعدازظهر در نمایندگی صالحی برگزار شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، آزمون داخلی،

برگزاری آزمون داخلی؛ گزارش تصویری
شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 16:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
آزمون داخلی نمایندگی صالحی از جزوه جهان بینی دو و کتاب 60 درجه زیر صفر از صفحه 1 تا 100 در روز شنبه، 30 شهریور 1398 ساعت 15 بعد از ظهر در نمایندگی صالحی برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، آزمون داخلی،


برگزاری آزمون داخلی؛ گزارش تصویری
چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 17:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
آزمون داخلی نمایندگی صالحی از جزوه جهان بینی اول و سی دی جهان بینی در روز چهارشنبه،27 مرداد 1398 ساعت 15:30 بعد از ظهر  در محل نمایندگی برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: آزمون داخلی، گزارش تصویری،


برگزاری آزمون داخلی؛ گزارش تصویری
دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 18:31 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

آزمون داخلی نمایندگی صالحی از کتاب عشق 14 وادی جهت رسیدن به خود در روز دوشنبه، مورخ 1398/03/27 رأس ساعت 15:30 در محل نمایندگی برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، آزمون داخلی،


اطلاعیه؛ برگزاری آزمون داخلی
شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 19:54 | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )

احترام به اطلاع می‌رساند؛ آزمون داخلی نمایندگی صالحی از کتاب عشق در روز دوشنبه، مورخ 1398/03/27 رأس ساعت 15:30 در محل نمایندگی برگزار می‌گردد. شرکت کلیه مسافران در این آزمون بلامانع است.

از تمام اعضاء شرکت‌کننده در آزمون درخواست می‌شود حداقل نیم ساعت قبل از 

شروع آزمون در محل نمایندگی حضور پیدا کنند.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه ها، آزمون داخلی،


برگزاری آزمون داخلی؛ گزارش تصویری
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 ساعت 18:36 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

آزمون داخلی نمایندگی صالحی از جزوه جهان بینی 1 و 2 و  سی دی پیوند نامیمون در روز سهشنبه، مورخ 1398/02/03 رأس ساعت 15:30 در محل نمایندگی برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، آزمون داخلی،


اطلاعیه؛ برگزاری آزمون داخلی
پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 18:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

با احترام به اطلاع می‌رساند؛ آزمون داخلی نمایندگی صالحی از جزوه جهان بینی 1 و 2 و سی دی پیوند نامیمون در روز سهشنبه، مورخ 1398/02/03 رأس ساعت 15:30 در محل نمایندگی برگزار می‌گردد. شرکت کلیه مسافران در این آزمون بلامانع است.
از تمام اعضاء شرکت‌کننده در آزمون درخواست می‌شود حداقل نیم ساعت قبل از شروع آزمون در محل نمایندگی حضور پیدا کنند.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه ها، آزمون داخلی،


برگزاری آزمون داخلی؛ گزارش تصویری
سه شنبه 7 اسفند 1397 ساعت 16:06 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

آزمون داخلی نمایندگی صالحی از کتاب 60 درجه از صفحه 200 الی آخر کتاب و سی دی بازتاب در روز سهشنبه، مورخ 1397/12/07 رأس ساعت 15:30 در محل نمایندگی برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: آزمون داخلی، گزارش تصویری،


اطلاعیه؛ برگزاری آزمون داخلی
یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 19:09 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

با احترام به اطلاع می‌رساند؛ آزمون داخلی نمایندگی صالحی از کتاب 60 درجه از صفحه 200 الی آخر و سی دی بازتاب در روز سهشنبه، مورخ 1397/12/07 رأس ساعت 15:30 در محل نمایندگی برگزار می‌گردد. شرکت کلیه مسافران در این آزمون بلامانع است.
از تمام اعضاء شرکت‌کننده در آزمون درخواست می‌شود حداقل نیم ساعت قبل از شروع آزمون در محل نمایندگی حضور پیدا کنند.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه ها، آزمون داخلی،


برگزاری آزمون داخلی؛ گزارش تصویری
سه شنبه 2 بهمن 1397 ساعت 15:50 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

آزمون داخلی نمایندگی صالحی از کتاب 60 درجه از صفحه 100 الی 200 و سی دی کفر در روز سهشنبه، مورخ 1397/11/02 رأس ساعت 15:30 در محل نمایندگی برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، آزمون داخلی،


برگزاری آزمون داخلی؛ گزارش تصویری
سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 16:57 | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )

آزمون داخلی نمایندگی صالحی از کتاب 60 درجه از صفحه 1 الی 100 و سی دی ترس در روز سهشنبه، مورخ 1397/10/04  رأس ساعت 15:30 در محل نمایندگی برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، آزمون داخلی،


 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic