با مفهوم درمان اعتیاد آشنا شدم
چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 22:20 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

دوازدهمین جلسه از دور 
بیست ‌و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای  انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی به  استادی مسافر‌ راهنما ایمان ، نگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر بهروز با دستور جلسه ( کتاب چهارده مقاله  چهارشنبه 26 شهریور ماه 1399 ساعت 17 بعدازظهر به کار کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


تعادل در جسم ،روان و جهانبینی
دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 21:57 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
ششمین‌ جلسه از دوره بیست و ششمکارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی مسافر یوسف  ، نگهبانی مسافر بهزاد و دبیری مسافر ‌میلاد با دستور جلسه (  کتاب چهارده مقاله ) دوشنبه  24 شهریور ماه  1399 راس ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


مقاله سوم: سم نزدایی
شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 22:17 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
چهارده‌همین جلسه از دوره  بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران، جمعیت احیای انسانیکنگره 60  نمایندگی صالحی به استادی مسافر پیمان ، نگهبانی مسافر یونس  و دبیری مسافر علی‌اکبر با دستور جلسه ( کتاب چهارده مقاله )  روز شنبه 22 شهریور ماه 1399 ساعت 17 بعدازظهکر آغاز به کارکرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


در راستای خواسته‌مان باید حرکت کنیم
چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 21:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دور بیست ‌و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای  انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی به  استادی مسافر‌ راهنما معسود ، نگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر بهروز با دستور جلسه ( عدالت، آیا در کنگره۶۰ همه افراد با هم برابر هستند؟ چهارشنبه 19 شهریور ماه 1399 ساعت 17 بعدازظهر به کار کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،

مثلثی که در راس آن عدالت قرار دارد.
دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 21:20 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
https://up.c60.ir/repository/37741/KargahAmoozeshi/2Shanbe/Dore26/990617/05.jpg

پنجمین جلسه از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی مسافر سینا  ، نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر ‌بهزاد با دستور جلسه ( عدالت، آیا همه افراد در کنگره با هم برابر هستند؟) دوشنبه  17 شهریور ماه  1399 راس ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


هر نقطه شروع پایانی دارد
شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 21:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
سیزدهمین جلسه از دوره  بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران، جمعیت احیای انسانیکنگره 60  نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما پیام ، نگهبانی مسافر علی‌اکبر و دبیری مسافر بهزاد با دستور جلسه (عدالت، آیا همه افراد در کنگره با هم برابر هستند؟)  روز شنبه 15 شهریور ماه 1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


دنیای حاکمیت فناوری اطلاعات و تصاویر
سه شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 20:17 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
دهمین جلسه از دور بیست ‌و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای  انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی به  استادی مسافر‌ بهروز ، نگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر فرزاد با دستور جلسه ( چگونه از سایت کنگره ۶۰ استفاده کنیم چهارشنبه 12  مرداد 1399 ساعت 17 بعدازظهر به کار کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


خدمت در سایت یک خدمت چراغ خاموش است
دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 21:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

چهارمین جلسه از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی مسافر راهنما سهند ، نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر ‌بهزاد با دستور جلسه (چگونه از سایت کنگره ۶۰ استفاده کنم  ) دوشنبه  10شهریور ماه  1399 راس ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


بالاترین هنر حس‌ها و نیروهای منفی دیده نشدن است
چهارشنبه 5 شهریور 1399 ساعت 22:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
نهمین جلسه از دور بیست ‌و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی به  استادی مسافر راهنما حامد    ، نگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر بهروز با دستور جلسه (قضاوت و جهالت  چهارشنبه 5  مرداد 1399 ساعت 17 بعدازظهر به کار کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


قضاوت کردن کار قاضی‌است
دوشنبه 3 شهریور 1399 ساعت 20:04 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )


سومین جلسه از دوره
 بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی مسافر بهزاد ، نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر ‌رضا با دستور جلسه (قضاوت و جهالت  ) دوشنبه  3 شهریور ماه  1399 راس ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


نقطه مقابل قضاوت جهالت می‌باشد
شنبه 1 شهریور 1399 ساعت 09:15 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
دوازدهمین جلسه از دوره  بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران، جمعیت احیای انسانیکنگره 60  نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما عباس ، نگهبانی مسافر علی‌اکبر و دبیری مسافر میلاد با دستور جلسه ( قضاوت وجهالت)  روز شنبه 1 شهریور ماه 1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


معرفت را درک کنیم تا به عمل سالم برسیم
چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 21:19 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
https://up.c60.ir/repository/37741/KargahAmoozeshi/4Shanbe/Doctor%2026/990426/IMG-20200820-WA0001-500x375.jpg
هشمین جلسه از دوربیست ‌و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی به  استادی مسافر راهنما پیام   ، نگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر بهروز با دستور جلسه (وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من  چهارشنبه  ۲۹ مرداد 1399 ساعت 17 بعدازظهر به کار کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


باید تغییرات را در زندگی خود ایجاد کنیم
دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 21:03 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
i
دومین جلسه از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی راهنمامسافر حسام ، نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر ‌بهزاد با دستور جلسه (وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من  ) دوشنبه 27 مرداد 1399 راس ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


باید شکرگزار و قدردان باشیم
شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 22:25 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
۰ 
یازدهمین جلسه از دوره  بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران، جمعیت احیای انسانیکنگره 60  نمایندگی صالحی به استادی  مرزبان مسافر علی ، نگهبانی مسافر علی‌اکبر و دبیری مسافر میلاد با دستور جلسه ( وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من)  روز شنبه ۲۵ مرداد ماه 1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


برای انجام هر کاری نیاز به ابزار و دانش کافی‌است
چهارشنبه 1 مرداد 1399 ساعت 18:15 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوربیست ‌و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی
 کنگره 60 نمایندگی صالحی به  استادی مسافر علی اکبر   ، نگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر محمدرضا با دستور جلسه (وادی یازدهم و تاثیر آن روی من  چهارشنبه  1 مرداد 1399 ساعت 17 بعدازظهر به کار کرد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


باید به ریسمان الهی چنگ بزنیم
دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 21:20 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
اولین جلسه از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی مسافر مجید ، نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر ‌بهزاد با دستور جلسه (وادی یازدهم و تاثیر آن روی من  ) دوشنبه 30 تیر 1399 راس ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


نیروهای الهی مرا به سمت خوبی‌ها و ارزشها هدایت می‌کند
شنبه 28 تیر 1399 ساعت 16:30 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره  بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران، جمعیت احیای انسانیکنگره 60  نمایندگی صالحی به استادی مسافر علی رضا، نگهبانی مسافر یونس و دبیری مسافر علی اکبر با دستور جلسه ( وادی یازده و تاثیر آن روی من)  روز شنبه ۲۸ تیر ‌ماه 1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


تصور می‌کردم که شیشه را نمی‌توان ترک کرد
چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 20:30 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
ششمین جلسه از دوربیست ‌و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی
 کنگره 60 نمایندگی صالحی به  استادی مسافر میلاد  ، نگهبانی مسافر محمدرضا و دبیری مسافر مجتبی با دستور جلسه (تخریب شیشه و درمان آن با متد DST چهارشنبه 25 تیرماه 1399 ساعت 17 بعدازظهر به کار کرد.

ادامه مطلب
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


از چاله در آمدم و به چاه افتادم
شنبه 21 تیر 1399 ساعت 20:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
نهمین جلسه از دوره  بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران، جمعیت احیای انسانیکنگره 60  نمایندگی صالحی به استادی مسافر محمدرضا، نگهبانی مسافر یونس و دبیری مسافر بهزاد با دستور جلسه (تخریب شیشه و درمان آن با متد DST)  روز شنبه 21 تیر ‌ماه 1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


شرایط باعث شد به کنگره وصل شوم
چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 21:02 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

پنجمین جلسه از دوربیست ‌و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی
 کنگره 60 نمایندگی صالحی به  استادی راهنما مسافر سهند  ، نگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر بهروز با دستور جلسه (تعطیلات تابستانی چهارشنبه 18 تیرماه 1399 ساعت 17 بعدازظهر به کار کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات