از چاله در آمدم و به چاه افتادم
شنبه 21 تیر 1399 ساعت 20:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
نهمین جلسه از دوره  بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران، جمعیت احیای انسانیکنگره 60  نمایندگی صالحی به استادی مسافر محمدرضا، نگهبانی مسافر یونس و دبیری مسافر بهزاد با دستور جلسه (تخریب شیشه و درمان آن با متد DST)  روز شنبه 21 تیر ‌ماه 1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


شرایط باعث شد به کنگره وصل شوم
چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 21:02 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

پنجمین جلسه از دوربیست ‌و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی
 کنگره 60 نمایندگی صالحی به  استادی راهنما مسافر سهند  ، نگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر بهروز با دستور جلسه (تعطیلات تابستانی چهارشنبه 18 تیرماه 1399 ساعت 17 بعدازظهر به کار کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


ابزاری که در سفر اول جمع آوری کردم
دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 21:32 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
سیزدهمین جلسه از دوره بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی مسافر یوسف ، نگهبانی مسافر علی رضا و دبیری مسافر ‌بهزاد با دستور جلسه (تعطیلات تابستانی  ) دوشنبه 17 تیر 1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


نیاز به یک برنامه ریزی دقیق
شنبه 14 تیر 1399 ساعت 20:42 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره  بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران، جمعیت احیای انسانیکنگره 60  نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما اردلان ، نگهبانی مسافر یونس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه (تعطیلات تابستانی)  روز شنبه 14 تیر ‌ماه 1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کنگره ۶۰ مانند یک سپر دفاعی
چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 20:03 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

 چهارمین جلسه از دوربیست ‌و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی
 کنگره 60 نمایندگی صالحی به  استادی مرزبان شعبه مسافر کاوه ، نگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر محمد رضا با دستور جلسه (حرمت کنگره۶۰ چرا رابطه مالی و کاری در کنگره ممنوع است؟ چهارشنبه 11 تیرماه 1399 ساعت 17 بعدازظهر به کار کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،

اجرای قوانین و رسیدن به پایان سفر
دوشنبه 9 تیر 1399 ساعت 18:35 | نوشته ‌شده به دست امیر | ( نظرات )

دوازدهمین جلسه از دوره بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی راهنما مسافر تهمورث ، نگهبانی مسافر ایمان و دبیری مسافر علی‌رضا با دستور جلسه (حرمت کنگره 60 چرا رابطه مالی و کاری در کنگره ۶۰ ممنوع است؟ ) دوشنبه 9 تیر 1399  در ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


برای چه به کنگره آمده‌ا‌یم
شنبه 7 تیر 1399 ساعت 18:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره  بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران، جمعیت احیای انسانیکنگره 60  نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما حامد، نگهبانی مسافر یونس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه (حرمت کنگره ۶۰ )  روز شنبه 7تیر ‌ماه 1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


تاریکی ها را لمس می‌کنیم تا قدر روشنایی ها را بدانیم
چهارشنبه 4 تیر 1399 ساعت 18:32 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )


سومین  جلسه از دوره  بیست وششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی کمک راهنما مسافر معسود  ، نگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر محمد رضا  با دستور جلسه (آداب معاشرت، ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی چهارشنبه  28 خرداد  1399 ساعت 17 بعدازظهر به کار کرد. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


نیاز به تعادل برای آموختن آداب
دوشنبه 2 تیر 1399 ساعت 21:50 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دوره بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی راهنمامسافر آبتین ، نگهبانی مسافر ایمان و دبیری مسافر علی‌رضا با دستور جلسه (آداب معاشرت، ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی ) دوشنبه 26 خرداد  1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


قوانین زندگی و قوانین روابط اجتماعی
شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 21:25 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
ششمین جلسه از دوره  بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران ، جمعیت احیای انسانیکنگره 60  نمایندگی صالحی  به استادی کمک راهنما مسافر راهنما سهند ، نگهبانی مسافر یونس و دبیری  مسافر مهدی با دستور جلسه (آداب معاشرت و بی‌ادبی، تعادل و بی تعادلی )  روز شنبه 31 خرداد  ‌ماه 1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


این کتاب صورت مسئله اعتیاد را روشن نمود
چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 17:46 | نوشته ‌شده به دست امیر | ( نظرات )


دومین جلسه از دوره  بیست وششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی کمک راهنما مسافر بهروز ، نگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر محمد رضا  با دستور جلسه (کتاب عبور منطقه 60درجه زیر صفر و تصاویر آن) چهارشنبه  28 خرداد  1399 راس ساعت 17 آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


در هر مقطعی از زندگی می‌توان از آن استفاده کرد
دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 21:13 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )


دهمین جلسه از دوره بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی راهنمامسافر حامد ، نگهبانی مسافر ایمان و دبیری مسافر علی‌رضا با دستور جلسه (کتاب عبور از منطقه ۶۰ درجه زیر صفر  ) دوشنبه 26 خرداد  1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


سرآغازی برای رهایی و شروع دوباره
یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 12:23 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

پنجمین
 جلسه از دوره  بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران، جمعیت احیای انسانیکنگره 60  نمایندگی صالحی  به استادی مسافر کمک راهنما اردلان، نگهبانی مسافر یونس و دبیری  مسافر مهدی با دستور جلسه (عبور از منطقه ۶۰ درجه زیر صفر )  روز شنبه 24 خرداد  ‌ماه 1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


شرکت در لژیون سرداراولین تجربه خدمت من
چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 20:08 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
نخستین جلسه از دوره  بیست وششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی مسافر عرفان ، نگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر محمد رضا  با دستور جلسه (چگونه در کنگره قدردانی کنیم ) چهارشنبه  21 خرداد 1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


خدمت کردن به خلق یک نوع سپاسگزاری از خداوند
دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 21:04 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
نهمین جلسه از دوره بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی راهنمای تازه واردین مسافر رضا ، نگهبانی مسافر ایمان و دبیری مسافر میلاد با دستور جلسه (در کنگره چگونه قدردانی می‌کنیم ) دوشنبه   19خرداد  1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


تشکر یکی از چرخه های قوانین کائنات
شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 21:44 | نوشته ‌شده به دست امیر | ( نظرات )

چهارمین جلسه از دوره  بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران، جمعیت احیای انسانیکنگره 60  نمایندگی صالحی  به استادی مسافر کمک راهنما تهمورث، نگهبانی مسافر یونس و دبیری  مسافر مهدی با دستور جلسه (در کنگره ۶۰ چگونه قدردانی می‌کنیم)  روز شنبه 17 خرداد  ‌ماه 1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران، کارگاه های آموزشی عمومی،


رهایی از بند اعتیاد، با درمان نیکوتئن
چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 20:13 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
چهاردهمین جلسه از دوره  بیست وچهارم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی مسافر کمک راهنما حسام ، نگهبانی مسافر مجید و دبیری مسافر احسان  با دستور جلسه (سیگار و جایگزینی ) چهارشنبه  14 خرداد 1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


برای هر فرد که؛ خواهان رهایی باشد
دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 22:07 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی مسافر کمک راهنما علی اکبر، نگهبانی مسافر ایمان و دبیری مسافر میلاد با دستور جلسه (سیگار و جایگزینی ) دوشنبه   12خرداد  1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


دیده ها و شنیده‌های ما می‌تواند سازنده باشد
چهارشنبه 7 خرداد 1399 ساعت 21:23 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )

سیزدهمین جلسه از دوره  بیست وچهارم کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی مسافر کمک راهنما آبتین ، نگهبانی مسافر مجید و دبیری مسافر احسان  با دستور جلسه (وادی‌دهم و تاثیر آن روی من ) چهارشنبه  7 خرداد 1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


بی‌نظمی اولین ابزار شیطان برای خروج انسان از راه مستقیم
دوشنبه 5 خرداد 1399 ساعت 20:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره بیست و پنجم  کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران، جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی مسافر کمک راهنما ابراهیم، نگهبانی مسافر میلاد و دبیری مسافر علی رضا با دستور جلسه (وادی‌دهم و تاثیر آن روی من ) دوشنبه 5  خرداد 1399 ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic