کارگاه‌ آموزشی عمومی؛ تولد
پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 18:11 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

امروز تولد سومین سال رهایی مسافر علی، رهجوی دیده بان محترم جناب آقای علیرضا زرکش را با شور فراوان جشن گرفتیم.
جلسه نهم از دوره بیست و یکم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی دیده‌بان محترم جناب آقای علیرضا زرکش و نگهبانی مسافر یوسف و دبیری  مسافر رضا با دستور جلسه وادی ششم و تأثیر آن روی من؛ حکم عقل را در قالب فرمانده کاملا اجرا نماییمروز پنجشنبه مورخ 1397/11/25 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی، تولدها،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی؛ پارک پلیس
سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 16:45 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

بیست ویکمین جلسه از دوره چهاردهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی پارک پلیس به استادی مسافرمسعود و نگهبانی مسافرحسن و دبیری مسافرعلیرضا در تاریخ 97/11/18 با دستور جلسه OT راس ساعت 6:30 آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس، گزارش تصویری،


گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 16:59 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )


برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز پنجشنبه مورخ 1397/11/18

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون‌های ویلیام وایت؛ درمان نیکوتین،

کارگاه آموزشی مجازی؛ OT
سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 19:53 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه هفتم از دوره پنجم کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی مسافر راهنما پیام با دستور جلسه OT برگزار شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


گزارش تصویری؛ جلسه راهنمایان
سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 19:29 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز سهشنبه مورخ 1397/10/11

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،

گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 16:49 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز یکشنبه مورخ 1397/11/16

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون‌های ویلیام وایت؛ درمان نیکوتین،

گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 16:56 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز یکشنبه مورخ1397/11/14

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون‌های ویلیام وایت؛ درمان نیکوتین، گزارش تصویری،


کارگاه‌ آموزشی عمومی؛ تولد
پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 19:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

امروز تولد اولین سال رهایی مسافر علی، رهجوی راهنمای محترم جناب آقای حسین صداقت را با شور فراوان جشن گرفتیم.
جلسه هفتم از دوره بیست و یکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما حسین و نگهبانی موقت مسافر ابراهیم و دبیری موقت مسافر یونس با دستور جلسه سم‌زدای یا سم نزدای روز پنجشنبه مورخ 1397/11/11 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی، تولدها،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی؛ پارک پلیس
پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 17:59 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

دهمین جلسه از دوره چهاردهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی پارک پلیس به استادی مسافر مجتبی و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر علیرضا با دستور جلسه سم‌زدای یا سم نزدایمورخ 97/11/11 رأس ساعت 6:30 آغاز به کارکرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 16:50 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز پنجشنبه مورخ 1397/11/07

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون‌های ویلیام وایت؛ درمان نیکوتین، گزارش تصویری،


کارگاه آموزشی مسافران
سه شنبه 9 بهمن 1397 ساعت 19:09 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه سوم از دوره بیست و یکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر ابوالفضل و نگهبانی مسافر عباس و دبیری  مسافر ایمان با دستور جلسه سم‌زدای یا سم نزدای روز سه‌شنبه مورخ 1397/11/09 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی؛ پارک پلیس
جمعه 5 بهمن 1397 ساعت 17:22 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

نهمین جلسه از دوره چهاردهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی پارک پلیس به استادی مسافر اکبر و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر علیرضا با دستور جلسه وادی پنجم و تأثیر آن روی من؛ در جهان ما تفکر قدرت مطلق حل نیست، بلکه توأم با رفتن و رسیدن آن را کامل می‌کند مورخ 97/11/04 رأس ساعت 6:30 آغاز به کارکرد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه آموزشی عمومی؛ تولد
پنجشنبه 4 بهمن 1397 ساعت 20:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

امروز تولد اولین سال رهایی مسافر حمید، رهجوی راهنمای محترم جناب آقای ناصرسیدآبادی را با شور فراوان جشن گرفتیم.

جلسه ششماز دوره بیست و یکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما ناصر و نگهبانی مسافر یوسف و دبیری  مسافر ابراهیم با دستور جلسه وادی پنجم و تأثیر آن روی من؛ در جهان ما تفکر قدرت مطلق حل نیست، بلکه توأم با رفتن و رسیدن آن را کامل می‌کند روز پنجشنبه مورخ 1397/11/04 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی، تولدها،


گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
پنجشنبه 4 بهمن 1397 ساعت 16:51 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز پنجشنبه مورخ 1397/11/04
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون‌های ویلیام وایت؛ درمان نیکوتین، گزارش تصویری،


مقاله؛ کمک من به کنگره کمک کنگره به من
یکشنبه 16 دی 1397 ساعت 19:31 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

بزرگ‌ترین کمکی که به من این است که شرایطی فراهم است که می‌توانم بیماری خود را درمان کنم بیماری‌ای که گفته بودند غیرقابل درمان است و تنها می‌توان کنترل نمود و مثال بیماری قند را برای من می‌زدند ولی در کنگره 60 بیماری خود را ترک نه بلکه درمان می‌کنم زیرا ترک‌های متعدد و زیادی را داشته‌ام و راه‌های مختلف از پزشک روانشناس، خدا و ائمه و NGOهای مختلف را امتحان کردم ولی درمانی در کار نبود و سوءاستفاده‌های بسیاری هم از من شد...
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی؛ پارک پلیس
شنبه 15 دی 1397 ساعت 19:03 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

ششمین جلسه از دوره چهاردهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی پارک پلیس به استادی مسافر داوود و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر ابوالفضل در تاریخ 97/10/13 با دستور جلسه جهان‌بینی در ورزش رأس ساعت 6:30 آغاز به کار کرد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه‌ آموزشی عمومی؛ تولد
پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت 19:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

امروز تولد اولین سال رهایی مسافر یحیی، رهجوی راهنمای محترم جناب آقای آبتین نورانی را با شور فراوان جشن گرفتیم.

جلسه سوم از دوره بیست و یکم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما آبتین و نگهبانی مسافر یوسف و دبیری مسافر ابراهیم با دستور جلسه  جهان‌بینی در ورزش روز پنجشنبه مورخ 97/10/13 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی، تولدها،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت 18:34 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره بیست و یکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر احسان و نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر رامین با دستور جلسه وادی چهارم و تأثیر آن روی من؛در مسائل حیاتی به خداوند مسئولیت دادن، یعنی سلب مسئولیت از خویشتن روز یک‌شنبه مورخ 97/09/25 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت 16:55 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز یک شنبه مورخ 1397/09/25

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون‌های ویلیام وایت؛ درمان نیکوتین، گزارش تصویری،


کارگاه آموزشی مسافران
سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 18:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه دهم از دوره بیستم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما جمال و نگهبانی مسافر کاوه و دبیری مسافر میثم با دستور جلسه  بنیان کنگره 60   روز سه‌شنبه  مورخ 1397/09/20 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic