گفت‌وگو با یکی از قبول شده‌گان آزمون راهنمایی؛ مسافر طهمورث
شنبه 23 دی 1396 ساعت 23:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )

سلام؛ لطفاً خودتان را معرفی نمایید؟

سلام دوستان طهمورث هستم یک مسافر؛ تخریب 10 سال آخرین مصرف تریاک، شیره، گراس و قرص‌های روان‌گردان به مدت 11 ماه و 26 روز سفر کردم؛ راهنما ایجنت؛ 2 سال و 2 ماه که وارد سفر دوم شدم. در ضمن 10 ماه و 10 روز سفر سیگار داشتم به راهنمایی آقای احمد؛ 1 سال و 9 ماه است که وارد سفر دوم شدم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مصاحبه،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس
شنبه 23 دی 1396 ساعت 22:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه نهم از دوره سوم کارگاه‌های آموزشی و ورزشی کنگره 60؛ نمایندگی صالحی به استادی مسافر مجید، نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه غذای ما دوای ما، دوای ما غذای ما روز پنجشنبه مورخ 96/09/22 در پارک پلیس رأس ساعت 6:30 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس
پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 10:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه هشتم از دوره سوم کارگاه‌های آموزشی و ورزشی کنگره 60؛ نمایندگی صالحی به استادی راهنما مسافر حسین، نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه کمک من به کنگره،کمک کنگره به من روز پنجشنبه مورخ 96/09/14 در پارک پلیس رأس ساعت 6:30 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس
جمعه 8 دی 1396 ساعت 10:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه هفتم از دوره سوم کارگاه‌های آموزشی و ورزشی کنگره 60؛ نمایندگی صالحی به استادی مسافر مهراب، نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه جهان‌بینی در ورزش روز پنجشنبه مورخ 96/09/08 در پارک پلیس رأس ساعت 6:30 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه آموزشی مجازی؛ وادی چهارم
جمعه 1 دی 1396 ساعت 10:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه اول از دوره  سومکارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی راهنما مسافر امیر با دستور جلسه وادی چهارم؛ در مسائل حیاتی به خداوند مسئولیت دادن، یعنی سلب مسئولیت از خویشتن برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


کارگاه آموزشی مجازی؛ هفته همسفر(جشن)
جمعه 24 آذر 1396 ساعت 07:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه چهاردهم از دوره دوم کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی راهنما مسافر ابراهیم با دستور جلسه هفته هسفر (جشن) برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس
پنجشنبه 23 آذر 1396 ساعت 10:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه پنجم از دوره سوم کارگاه‌های آموزشی و ورزشی کنگره 60؛ نمایندگی صالحی به استادی راهنما همسفر علی، نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه هفته هسفر (جشن) روز پنجشنبه مورخ 96/09/23 در پارک پلیس رأس ساعت 6:30 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس
پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت 10:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه چهارم از دوره سوم کارگاه‌های آموزشی و ورزشی کنگره 60؛ نمایندگی صالحی به استادی مسافر داوود، نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه بنیان کنگره 60 روز پنجشنبه مورخ 96/09/16 در پارک پلیس رأس ساعت 6:30 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس
پنجشنبه 9 آذر 1396 ساعت 10:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه سوم از دوره سوم کارگاه‌های آموزشی و ورزشی کنگره 60؛ نمایندگی صالحی به استادی مسافر ابولفضل، نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه رابطه یادگیری با معرکه گیری روز پنجشنبه مورخ 96/09/09 در پارک پلیس رأس ساعت 6:30 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس
پنجشنبه 2 آذر 1396 ساعت 10:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه دوم از دوره سوم کارگاه‌های آموزشی و ورزشی کنگره 60؛ نمایندگی صالحی به استادی راهنما مسافر ناصر، نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه نقش سی‌دی‌ها در آموزش روز پنجشنبه مورخ 96/08/02 در پارک پلیس رأس ساعت 6:30 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


گفت‌وگویی آموزنده با مسئول نشریات؛ مسافر بهروز
پنجشنبه 2 آذر 1396 ساعت 07:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )

سلام؛ لطفاً خودتان را معرفی نمایید؟

سلام دستان بهروز هستم یک مسافر، تخریب 17 سال انواع آنتی ایکس، مدت 11 ماه سفر کردم به راهنمایی راهنمای بزرگوارم آقای علیرضا، به روش DST، داروی درمان شربت OT، رهایی 13 ماه، در ضمن 9 ماه و 25 روز سفر سیگار کردم به راهنمایی آقای محمد احمدی، رهایی 9 ماه.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مصاحبه،

کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس
پنجشنبه 25 آبان 1396 ساعت 10:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه اول از دوره سوم کارگاه‌های آموزشی و ورزشی کنگره 60؛ نمایندگی صالحی به استادی مسافر حمید، نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه وادی سوم؛ باید دانست، هیچ موجودی به میزان خود انسان به خویشتن خویش فکر نمیکند روز پنجشنبه مورخ 96/08/25 در پارک پلیس رأس ساعت 6:30 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه آموزشی مجازی؛ DST و تجربه من از سایر روش ها
جمعه 19 آبان 1396 ساعت 07:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه دهم از دوره دوم کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی مسافر حامد با دستور جلسه DST و تجربه من از سایر روش ها برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


کارگاه آموزشی مجازی؛ گلریزان
جمعه 12 آبان 1396 ساعت 07:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه نهم از دوره دوم کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی مسافر طاها با دستور جلسه گلریزان برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


کارگاه آموزشی مجازی؛ ازدواج
جمعه 28 مهر 1396 ساعت 07:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه هفتم از دوره دوم کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی راهنما مسافر ناصر با دستور جلسه ازدواج برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


اعلام نتایج مسابقات نمایندگی صالحی
دوشنبه 24 مهر 1396 ساعت 07:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار، گزارش تصویری،

کارگاه آموزشی مجازی؛ از فرمانبری تا فرماندهی
جمعه 21 مهر 1396 ساعت 07:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


ششمین جلسه از دوره دوم کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استاد مسافر بهروز با دستور جلسه از فرمانبری تا فرماندهی برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


کارگاه آموزشی عمومی مسافران
چهارشنبه 19 مهر 1396 ساعت 18:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه اول از دوره  هفدههمکارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر داوود، نگهبانی مسافر حسین و دبیری یوسف با دستور جلسه از فرمانبری تا فرماندهی روز پنج‌شنبه مورخ 96/07/19 رأس ساعت 17 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


کارگاه آموزشی عمومی مسافران
پنجشنبه 13 مهر 1396 ساعت 18:20 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )


جلسه چهاردهم از دوره  شانزدهمکارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی راهنما مسافر علیرضا، نگهبانی مسافر حسین و دبیری مسافر محمد‌حسین با دستور جلسه سیسن ایکس روز پنج‌شنبه مورخ 96/07/13 رأس ساعت 17 آغاز به كار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


اخبار داخلی؛ جلسه راهنمایان
سه شنبه 11 مهر 1396 ساعت 20:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر سپهر | ( نظرات )

برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز سه‌شنبه مورخ 96/07/11

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، اخبار، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات