پروتکل درمانی کنگره 60، راه حل نهایی درمان اعتیاد
شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 20:53 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

جلسه نهم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران جمعیت احیای انسانی کنگره60 نمایندگی صالحی به استادی دیده بان کوروش آذر پور، نگهبانی مسافر محمود و دبیری مسافر یونس با دستور جلسه «صورت مسئله ی اعتیاد و پنجمین سال رهایی مسافر مصطفی و جواد»، روز شنبه 30 شهریور 1398 ساعت  17 بعد از ظهر آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی، تولدها،


گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 16:16 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز شنبه 30 شهریور ماه 1398 ساعت 16 بعد از ظهر آغاز به کار کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون‌های ویلیام وایت؛ درمان نیکوتین، گزارش تصویری،


برگزاری آزمون داخلی؛ گزارش تصویری
شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 15:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
آزمون داخلی نمایندگی صالحی از جزوه جهان بینی دو و کتاب 60 درجه زیر صفر از صفحه 1 تا 100 در روز شنبه، 30 شهریور 1398 ساعت 15 بعد از ظهر در نمایندگی صالحی برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، آزمون داخلی،


دستور جلسات هفتگی؛ صورت مسئله ی اعتیاد
پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 23:51 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


سی دی هفته؛ اضافه وزن (2) از مهندس حسین دژاکام
پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 23:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: سی دی های آموزشی و جهان بینی، سی دی هفته،،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی؛ پارک پلیس
پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 22:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
جلسه اول از دوره شانزدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، پارک پلیس به استادی مسافر یونس، نگهبانی مسافر حمید و دبیری مسافر عرفان در تاریخ 28 شهریور 1398با دستور جلسه وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من،  ساعت 6:30 صبح روز پنج شنبه آغاز به کار کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه آموزشی مسافران
چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 18:42 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره60 نمایندگی صالحی  به نگهبانی مسافر منصور، استادی مسافر کمک راهنما کیارش و به دبیری مسافر مجید با دستور جلسه «وادی چهارده و تاثیر آن روی من در روز چهارشنبه  27شهریورماه 1398 در ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 15:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز چهارشنبه 27 شهریور ماه 1398 ساعت 16 بعد از ظهر آغاز به کار کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون‌های ویلیام وایت؛ درمان نیکوتین، گزارش تصویری،


گزارش تصویری؛ جلسه راهنمایان
چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 15:32 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

جلسه هماهنگی راهنمایان ساعت 17 بعد از ظهر روز چهارشنبه 27 شهریور ماه 1398 در نمایندگی صالحی برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، جلسات،


کارگاه آموزشی مسافران
دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 18:49 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

جلسه یازدهم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران  جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی مسافر ایمان، نگهبانی مسافر حسن و دبیری موقت مسافر مجید با دستور جلسه وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من روز شنبه 25 شهریورماه 1398 ساعت  17 بعدازظهر آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 16:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز دوشنبه 25 شهریور ماه 1398 ساعت 16 بعد از ظهر آغاز به کار کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون‌های ویلیام وایت؛ درمان نیکوتین، گزارش تصویری،


نوشتار سی دی وادی چهاردهم
شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 21:30 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی، برداشت سی دی،


کارگاه‌ آموزشی عمومی
شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 20:50 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

جلسه هشتم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و هم‌سفران جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی صالحی  به استادی مسافر حجت، نگهبانی مسافر محمود و دبیری مسافر مسعود با دستور جلسه وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من روز شنبه 23 شهریورماه 1398 ساعت  17 بعدازظهر آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


گزارش تصوری: رهایی
شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 18:18 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )

روز شنبه 23 شهریورماه 1398 چهار تن از اعضای شعبه صالحی که روز چهارشنبه  گل رهایی را از دستان پر مهر آقای مهندس دژاکام  دریافت کرده بودند ورودشان را به سفر دوم اعلام نمودند.

تا باد چنین بادا

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی‌ها، گزارش تصویری،


گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 17:58 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز شنبه 23 شهریور ماه 1398 ساعت 16 بعد از ظهر آغاز به کار کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون‌های ویلیام وایت؛ درمان نیکوتین، گزارش تصویری،

دستور جلسات هفتگی:«وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من»
پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 21:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


سی دی هفته؛ سبزه‌ها از جناب مهندس دژاکام
پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 21:18 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: سی دی های آموزشی و جهان بینی، سی دی هفته،،


کارگاه آموزشی خصوصی مسافران
چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 18:38 | نوشته ‌شده به دست امیر | ( نظرات )

جلسه سوم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره60 نمایندگی صالحی به نگهبانی مسافر منصور، استادی مسافر کمک راهنما مسعود و به دبیری مسافر مجید با دستور جلسه «عدالت، آیا همه افراد در کنگره با هم برابر اند؟ » در روز چهارشنبه  20شهریورماه 1398 در ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش تصویری; لژیون سردار
سه شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 22:32 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
گزارشی از برگزاری لژیون سردار در پارک طالقانی،روز جمعه 15 شهریورماه 1398 که در ادامه می بینیم;
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون سردار (لژیون مالی)، گزارش تصویری،


مقاله:برای رسیدن به رهایی تلاش می کنم که به دست آورم.
سه شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 21:55 | نوشته ‌شده به دست مسافر یونس | ( نظرات )
مسافر یدا... رهجوی لژیون هفدهم نمایندگی صالحی دلنوشته ای در مورد  لطف بیکران کنگره و آسایش و آرامشی که در سایه کنگره 60 به دست آورده است را ارائه کرد که در ادامه می‌خوانیم.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دلنوشته،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات