کارگاه آموزشی مسافران
دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 18:48 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

جلسه پنجم دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر مجید و نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر ایمان با دستور جلسه  حرمت کنگره60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟روزدوشنبه مورخ 98/04/31 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 18:10 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز دوشنبه مورخ 1398/04/31
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون‌های ویلیام وایت؛ درمان نیکوتین، گزارش تصویری،


کارگاه‌ آموزشی عمومی؛ تولد
دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 15:02 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )
امروز تولد سومین سال رهایی مسافر محمد، رهجوی راهنمای محترم جناب آقای امیر را با شور فراوان جشن گرفتیم.

جلسه اول از دوره بیست و سوم کارگاه های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره60 نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما امیر و نگهبانی مسافرعلی اکبر و دبیری مسافر عرفان با دستور جلسه حرمت کنگره60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟ روز شنبه مورخ 1398/04/22 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی، تولدها،


گزارش تصویری؛ انتخابات نگهبانی
شنبه 29 تیر 1398 ساعت 19:38 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

انتخابات نگهبانی دوره بیستم و سوم روزهای شنبه در نمایندگی صالحی روز شنبه مورخ 1398/04/29 برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: انتخابات،

کارگاه آموزشی مسافران
چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 18:30 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

جلسه دهم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر مجید و نگهبانی موقت مسافر محمدحسن و دبیری مسافر عرفان با دستور جلسه وادی یازدهم و تأثیر آن روی من   روز چهارشنبه مورخ 98/04/26 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش تصویری؛ مراسم پیمان و اهدای شال مرزبانان دوره ششم
دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 19:46 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

روز دوشنبه مورخ 1398/04/24مراسم تقدیر از مرزبانان دوره پنجم و پیمان و اهدای شال به مرزبانان دوره ششم گروه مسافران نمایندگی صالحی با حضور دیده‌بان محترم جناب آقای محمد صداقت برگزار شد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


کارگاه آموزشی مسافران
دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 18:30 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

جلسه  چهارم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر کمک راهنما  جواد و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه وادی یازدهم و تأثیر آن روی من   روز دوشنبه مورخ 98/04/24 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه‌ آموزشی عمومی؛ تولد
دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 16:52 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )
امروز تولد اولین سال رهایی مسافر عباس، رهجوی راهنمای محترم جناب آقای اردلان را با شور فراوان جشن گرفتیم.

جلسه چهاردهم از دوره بیست و دوم کارگاه های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره60 نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما اردلان و نگهبانی مسافر کاوه و دبیری مسافر محمود با دستور جلسه وادی یازدهم و تأثیر آن روی من روز شنبه مورخ 1398/04/22 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی، تولدها،


لژیون سردار،دعوت به لژیون سردار، جاذبه و دافعه
شنبه 22 تیر 1398 ساعت 18:30 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

جلسه هشتم از دوره اول جلسات لژیون سردار ویژه همسفران و مسافران کنگره60، نمایندگی صالحی به نگهبانی مسافر بهروز و استادی دیده‌بان محترم آقای علیرضا زرکش، دیده‌بان لژیون‌های مالی و به دبیری مسافر کاوه با دستور جلسه «دعوت به لژیون سردار، جاذبه و دافعه» در روز شنبه 22 تیرماه 1398 در ساعت 17 بعدازظهر آغاز به کارکرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون مالی،


گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 18:58 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز چهارشنبه مورخ 1398/04/19

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


کارگاه آموزشی مسافران
چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 18:33 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه نهم از دوره بیست و دوم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره60 نمایندگی صالحی به استادی مسافر حسین و نگهبانی مسافر فرزاد و دبیری مسافر عرفان با دستور جلسه تخریب‌های شیشه و درمان آن با متد DST روز چهارشنبه مورخ 1398/04/19 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 18:42 | نوشته ‌شده به دست امیر | ( )

جلسه  سوم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر اکبر و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه تخریب‌های شیشه و درمان آن با متد DST  روز دوشنبه مورخ 98/04/17 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 17:24 | نوشته ‌شده به دست امیر | ( نظرات )

برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز دوشنبه مورخ 1398/04/17
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، لژیون‌های ویلیام وایت؛ درمان نیکوتین،


دل نوشته؛ سپاسگزاری
شنبه 15 تیر 1398 ساعت 19:45 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

قبل از شروع بر خود لازم می‌دانم صمیمانه‌ترین سلام‌ها و خالصانه‌ترین دعاها را نثار بنیان کنگره، خدمت گذاران و به‌خصوص استاد بزرگوارم نمایم. امروز هشت ماه است که وارد کنگره شدم، راهی بس طولانی هم سخت و هم سهل با تلخی‌ها و شیرینی‌های منحصربه‌فرد، هم سربالایی و هم سراشیبی، هم اخم و هم لبخند، هم جریمه و هم برجک زدن، هم پاداش و هم تعریف، هم پیشانی درهم‌کشیده و تنگ کردن هم تبسم بر لب و سرخی گونه، خلاصه هرچه هست سراسر عشق و محبت، صفا و صمیمیت، مهر و ایمان و در یک‌کلام خدمت به مخلوق که این خدمت عشق و قدرت مطلق به بنده را دوچندان می‌کند.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دلنوشته،


اطلاعیه؛ مراسم تولد
شنبه 15 تیر 1398 ساعت 19:38 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )
« تاباد چنین بادا »

با سلام و احترام بدینوسیله به اطلاع می رساند؛ روز شنبه مورخ 98/04/22 اولین سال رهایی مسافر عباس رهجوی راهنمای محترم آقای اردلان را در نمایندگی صالحی جشن خواهیم گرفت.

از کلیه عزیزان دعوت می‌شود تا با حضور گرمشان ما را در این جشن همراهی نمایند.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: تولدها، اطلاعیه ها،


کارگاه‌ آموزشی عمومی
شنبه 15 تیر 1398 ساعت 19:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه سیزدهم از دوره بیست و دوم کارگاه های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره60 نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما تهمورث و نگهبانی مسافر کاوه و دبیری مسافر محمود با دستور جلسه تخریب‌های شیشه و درمان آن با متد DST روز شنبه مورخ 1398/04/15 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


کارگاه آموزشی مسافران
چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 20:11 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )
جلسه هشتم از دوره بیست و دوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما آبتین و نگهبانی مسافر فرزاد و دبیری مسافر علیرضا با دستور جلسه آداب معاشرت،ادب و بی‌ادبی،تعادل و بی‌تعادلی  روز چهارشنبه مورخ 98/04/12 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی مسافران
دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 19:52 | نوشته ‌شده به دست امیر | ( نظرات )

جلسه دوم از دوره بیست و سوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما ابراهیم و نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه آداب معاشرت،ادب و بی‌ادبی،تعادل و بی‌تعادلی  روز دوشنبه مورخ 98/04/10 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 16:56 | نوشته ‌شده به دست امیر | ( نظرات )

برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز دوشنبه مورخ 1398/04/10
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون‌های ویلیام وایت؛ درمان نیکوتین، گزارش تصویری،


کارگاه‌ آموزشی عمومی
شنبه 8 تیر 1398 ساعت 18:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه دوازدهم از دوره بیست و دوم کارگاه های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره60 نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما سهند و نگهبانی مسافر کاوه و دبیری موقت مسافر عرفان با دستور جلسه آداب معاشرت،ادب و بی‌ادبی،تعادل و بی‌تعادلی روز شنبه مورخ 1398/04/08 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات