کارگاه آموزشی مسافران
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 18:15 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه سیزدهم از دوره نوزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما جواد و نگهبانی موقت مسافر رضا و دبیری موقت مسافر فرزادبا دستور جلسه وادی چهاردهم و تأثیر آن روی من؛ آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است روزسه‌شنبه مورخ 97/06/27 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


اطلاعیه؛ برگزاری آزمون داخلی
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 18:09 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

با احترام به اطلاع می‌رساند؛ آزمون داخلی نمایندگی صالحی از کتاب عشق (14 وادی) وادی دوازدهم و وادی سیزدهم و سی دی قیاس در روز سهشنبه، مورخ 1397/08/03 رأس ساعت 15:30 در محل نمایندگی برگزار می‌گردد. شرکت کلیه مسافران در این آزمون بلامانع است.

از تمام اعضاء شرکت‌کننده درخواست می‌شود حداقل نیم ساعت قبل از شروع آزمون در نمایندگی حضور پیدا کنند.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه ها،


گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 17:07 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )


برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز سهشنبه مورخ 1397/06/27

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون‌های ویلیام وایت؛ درمان نیکوتین،


مقاله؛ وادی چهاردهم و تأثیر آن روی من
یکشنبه 25 شهریور 1397 ساعت 21:38 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

پیام وادی 14 ستایش و درک مفهوم واقعی عشق است و به نظر می‌رسد هدف بنیان کنگره از ارائه وادی‌ها و نگارش کتاب عشق درک این مهم باشد...
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 25 شهریور 1397 ساعت 18:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه پنجم از دوره بیستم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی راهنما مسافر پوریا و نگهبانی مسافر علی و دبیری موقت مسافر ایمان با دستور جلسه وادی چهاردهم و تأثیر آن روی من؛ آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است روز یکشنبه مورخ 97/06/25 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
پنجشنبه 22 شهریور 1397 ساعت 18:56 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه سوم از دوره بیستم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر راهنما ابراهیم و نگهبانی مسافر حمید و دبیری مسافر منصور با دستور جلسه وادی چهاردهم و تأثیر آن روی من؛ آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است روز پنجشنبه مورخ 97/06/22 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی عمومی،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی؛ پارک پلیس
پنجشنبه 22 شهریور 1397 ساعت 16:29 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه هفتم از دوره پنجم کارگاه‌های آموزشی و ورزشی کنگره 60؛ نمایندگی صالحی به استادی مسافر مسعود و نگهبانی موقت مسافر ابراهیم و دبیری موقت مسافر علی با دستور جلسه وادی چهاردهم و تأثیر آن روی من؛ آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است روز پنجشنبه مورخ 97/06/22 رأس ساعت 06:30 در پارک پلیس آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه آموزشی مسافران
سه شنبه 20 شهریور 1397 ساعت 19:15 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه دوازدهم از دوره نوزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی دیده‌بان محترم جناب آقای علیرضا زرکش و نگهبانی مسافر هادی و دبیری مسافر رضا با دستور جلسه هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان روزسه‌شنبه مورخ 97/06/20 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
سه شنبه 20 شهریور 1397 ساعت 16:51 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز سهشنبه مورخ 1397/06/20

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون‌های ویلیام وایت؛ درمان نیکوتین، گزارش تصویری،


گزارش تصویری؛ جلسه راهنمایان
یکشنبه 18 شهریور 1397 ساعت 19:46 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )


برگزاری جلسه راهنمایان نمایندگی صالحی روز یکشنبه مورخ 1397/06/18

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 18 شهریور 1397 ساعت 18:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره بیستم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر حسام و نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر یحیی با دستور جلسه هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان روز یکشنبه مورخ 97/06/18 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
یکشنبه 18 شهریور 1397 ساعت 16:44 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز یکشنبه مورخ 1397/06/18

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون‌های ویلیام وایت؛ درمان نیکوتین، گزارش تصویری،


کارگاه‌های آموزشی و ورزشی؛ پارک پلیس
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 17:19 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه ششم از دوره پنجم کارگاه‌های آموزشی و ورزشی کنگره 60؛ نمایندگی صالحی به استادی مسافر کیارش و نگهبانی مسافر داوود و دبیری موقت مسافر ابراهیم با دستور جلسه هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان روز پنجشنبه مورخ 97/06/15 رأس ساعت 06:30 در پارک پلیس آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه‌های آموزشی و ورزشی پارک پلیس،


کارگاه آموزشی مجازی؛ هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان
چهارشنبه 14 شهریور 1397 ساعت 12:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه چهاردهم از دوره  چهارمکارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی مسافر محمود با دستور جلسه هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان برگزار شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،


کارگاه آموزشی مسافران
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 19:24 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

جلسه یازدهم از دوره نوزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر عباس و نگهبانی مسافر هادی و دبیری موقت مسافر محمد رضا با دستور جلسه از سایت کنگره 60 چگونه استفاده می‌کنم، مقاله‌نویسی روزسه‌شنبه مورخ 97/06/13 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 16:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی | ( نظرات )

برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز سهشنبه مورخ 1397/06/13

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون‌های ویلیام وایت؛ درمان نیکوتین، گزارش تصویری،


اطلاعیه، برگزاری مسابقه جام مسافر
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 18:03 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی صالحی | ( نظرات )

به اطلاع تمامی همسفران و مسافران ارجمند می‌رساند، روز پنج‌شنبه 15 شهریورماه 1397 ساعت 18:00، دیدار دوستانه فوتبال در قالب «جام مسافر» « The Traveler Cup» و با شعار «اعتیاد دوست خائن ورزشکار است.»«Addiction is the treacherous friend of an athlete» بین تیم مسافران و همسفران جمعیت احیای انسانی کنگره 60 و تیم ستارگان هنر ایران در ورزشگاه مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر واقع در بزرگراه کردستان، نرسیده به نیایش، خیابان رشید یاسمی، جنب ستاد فرماندهی ناجا برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ تماشای این مسابقه رایگان و برای عموم ازجمله همسفران آزاد است.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه ها،


کارگاه آموزشی مسافران
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 18:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

جلسه سوم از دوره بیستم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60، نمایندگی صالحی به استادی مسافر هادی و نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر یحیی با دستور جلسه از سایت کنگره 60 چگونه استفاده می‌کنم، مقاله‌نویسی روز یکشنبه مورخ 97/06/11 رأس ساعت 17:00 آغاز به كار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران،


گزارش تصویری؛ لژیون ویلیام ال.وایت
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 16:45 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

برگزاری لژیون ویلیام ال.وایت نمایندگی صالحی روز یکشنبه مورخ 1397/06/11

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون‌های ویلیام وایت؛ درمان نیکوتین، گزارش تصویری،جلسه سیزدهم از دوره  چهارمکارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی صالحی با استادی مسافر عباس با دستور جلسه از سایت کنگره 60 چگونه استفاده می‌کنم، مقاله‌نویسی برگزار شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی مجازی مسافران،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic